Disclaimer

Het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS) stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de site volledig en correct is. Anderzijds kan IRIlIS niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie die via deze website wordt gevonden.

Het gebruik van informatie verkregen via deze website is op eigen risico van de gebruiker. De verstrekte informatie is niet juridisch bindend.

IRiLiS kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

De IRiLiS-site bevat verwijzingen en hyperlinks naar sites die buiten het domein van IRiLiS vallen. Deze zijn ter informatie van de gebruikers opgenomen en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen. IRiLiS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Voor klachten of opmerkingen over deze site kunt u mailen naar irilis@pthu.nl.