Over IRiLiS

Het IRiLiS (Instituut voor Rituele en Liturgische Studies) houdt zich bezig met de studie naar rituelen en liturgie. Rituelen en liturgie zijn veelomvattend: het gaat niet alleen over gestileerde handelingen en symbolische taal, maar ook over identiteit, cultuur, religie en nog veel meer. Het IRiLiS stimuleert en coördineert innovatief wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en geeft verschillende wetenschappelijke publicaties uit. Net zo belangrijk voor het IRiLiS is de kennisverspreiding onder professionals uit de praktijk. Het IRiLiS organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten voor voorgangers en geestelijk verzorgers.

Lees meer