Yearbook for Ritual and Liturgical Studies

Het Yearbook for Ritual and Liturgical Studies (voorheen: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek) is een jaarlijkse uitgave. Het bevat artikelen uit het brede veld van de studie naar rituelen en liturgie.

Sinds 1996 wordt het jaarboek uitgegeven in samenwerking met het Centre for Religion and Heritage van de Universiteit Groningen (voorheen het Institute for Christian Cultural Heritage). Sinds 2017 wordt het jaarboek uitsluitend online gepubliceerd via University of Groningen Press (open access, CC-BY).

Redactieraad

De redactieraad bestaat uit prof. dr. Marcel Barnard (hoofdredacteur, Amsterdam/Stellenbosch), dr. Martin Hoondert (Tilburg), dr. Andrew Irving (Groningen), dr. habil. Mirella Klomp (Amsterdam), prof. dr. Justin Kroesen (Bergen), dr. Mary E. McGann (Berkeley, CA), prof. dr. Paul Post (Tilburg), prof. dr. Thomas Quartier (Nijmegen/Leuven/Rome), prof. dr. Gerard Rouwhorst (Utrecht/Tilburg), prof. dr. Eric Venbrux (Nijmegen) en dr. Joanna Wojtkowiak (Utrecht).

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit prof. dr. Sible de Blaauw (Nijmegen), prof. dr. Joris Geldhof (Leuven), prof. dr. Bert Groen (Graz), prof. dr. Benedikt Kranemann (Erfurt), dr. Jan Luth (Groningen), prof. dr. Peter Jan Margry (Amsterdam), prof. dr. Keith Pecklers (Rome/Boston), dr. Susan Roll (Ottawa), prof. dr. Martin Stringer (Swansea), prof. Teresa Berger (New Haven, CT).

Artikelen indienen

Wilt u een artikel indienen voor publicatie in het Yearbook for Ritual and Liturgical Studies? Mail dan naar irilis@pthu.nl

Publiceren in het Yearbook for Ritual and Liturgical Studies is kosteloos en de artikelen zijn open acces (CC-BY) beschikbaar.

Lengte

Artikelen mogen normaal gesproken niet langer zijn dan 8.000 woorden, inclusief eventuele aantekeningen, en moeten gereed voor publicatie worden ingediend. Afbeeldingen (mits rechtenvrij) mogen apart meegestuurd worden. Samenvattingen van proefschriften (normaal gepubliceerd in de taal van het proefschrift) mogen niet langer zijn dan 5.000 woorden. Deze mogen geen literatuurverwijzingen bevatten.

Taal

Het Jaarboek ontvangt bij voorkeur manuscripten die in het Engels zijn geschreven. U kunt ook teksten aanleveren die in het Afrikaans, Nederlands, Frans of Duits zijn geschreven. Indien een artikel is geschreven in een andere taal dan de moedertaal van de auteur, dient de tekst vóór indiening op moedertaalniveau te worden gecorrigeerd. IRiLiS is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de correctie en kan evenmin de kosten dekken.

Stijlblad

Gebruik bij het opstellen van uw manuscript de stylesheet met redactionele en bibliografische instructies.

Uw manuscript anonimiseren

Manuscripten moeten vóór indiening door de auteur worden geanonimiseerd. Als uw inzending niet geanonimiseerd is, kan de redactie deze naar u terugsturen en u verzoeken alle identificerende informatie te verwijderen voordat het manuscript kan worden beoordeeld.

Peer review

Alle ingezonden artikelen zijn onderworpen aan peer review. Als een manuscript bij eerste ontvangst niet wordt afgewezen, wordt het ter beoordeling opgestuurd naar (minimaal) twee peer reviewers die deel uitmaken van het academische kader van reviewers van de serie. Beoordeling door geassocieerde redacteuren of medewerkers kan dit proces aanvullen. Dit gebeurt volgens een dubbelblinde reviewprocedure, waarbij de identiteit van de reviewer aan de auteurs wordt achtergehouden en vice versa. Zodra recensenten hun rapporten en aanbevelingen hebben teruggestuurd, neemt de hoofdredacteur een beslissing (hetzij in zijn eentje of in overleg met andere redacteuren) over het al dan niet afwijzen van het manuscript (al dan niet met aanmoediging om het opnieuw in te dienen), om een oordeel in te houden in afwachting van belangrijke of kleine revisies, om het te accepteren in afwachting van naar tevredenheid voltooide revisies, of om het te accepteren zoals geschreven. Zodra een manuscript dat niet is afgewezen naar tevredenheid is herzien, wordt het geaccepteerd en in het productieproces geplaatst om te worden voorbereid voor publicatie.