Meander

Het IRiLiS heeft in het verleden een tweetal boekenseries uitgegeven die waren gericht op kennisoverdracht naar professionals uit de praktijk. Meander werd gepubliceerd tussen 2000 en 2018. Liturgie in Perspectief werd gepubliceerd tussen 1993 en 1998. Beide series werden uitgegeven door Berne Media.

Uitgaven in deze serie

 • 17. Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten, Heeswijk: Berne Media 2018, EUR 24,90.
 • 16. Louis van Tongeren (red.), Feesten in beweging. Religieuze en seculiere trends en tradities, Heeswijk: Berne Media  2016. EUR 17,90.
 • 15. Gerard Rouwhorst & Petra Versnel-Mergaerts (red.), Taal waarin wij God verstaan. Over taal en vertaling van Schrift en traditie in de liturgie. Heeswijk 2014. Prijs: € 17,95.
 • 14. Petra Versnel-Mergaerts & Louis van Tongeren (red.): Heilig, Heilig, Heilig. Over sacraliteit in
  kerk en cultuur. Heeswijk 2011. Prijs: € 22,50.
 • 13. Gerard Lukken: Met de rug naar het volk. Heeswijk 2010. Prijs: € 6,50.
 • 12. Louis van Tongeren (red.): Liturgie op maat. Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid. Heeswijk 2009. Prijs: € 22,50.
 • 11. Paul Post & Charles Caspers (red.): Wonderlijke ontmoetingen. Lourdes als moderne bedevaartplaats. Heeswijk 2008. Prijs: € 18,00
 • 10. L. van Tongeren, M. van Gils ocso, B. Wilderbeek ocso, H. Zomerdijk ocso (reds.): Godlof! Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie. Kampen 2007, 333 p., ISBN ISBN 978-90-304-1111-6
 • 9. L. van Tongeren (red): Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Kampen, 2007, 192 p., ISBN 978-90-304-1110-9
 • 8. P. Post en K. Schuurmans (reds): Op bedevaart in Nederland. Betekenis en toekomst van de regionale bedevaart. Kampen, 2006, 144 p., ISBN 90-304-1092-2
 • 7. M. Hoondert, I. de Loos, P. Post en L. van Tongeren (reds.): Door mensen gezongen. Liturgische muziek in portretten [afscheidsbundel Anton Vernooij]. Kampen 2005, 336 p., ISBN 90-304-1091-4
 • 6. L. van Tongeren (red.): Klankkleur. De muzikale markering van de zondagsliturgie. Kampen 2004, 128 p., ISBN 90-304-1083-3
 • 5. Lieven Boeve, Stijn Van den Bossche, Gerrit Immink en Paul Post (red.): Levensrituelen en sacramentaliteit tussen continuïteit en discontinuïteit. Kampen, 2003, 218 p., ISBN 90-304-1052-3
 • 4. Anton Vernooij (red.): Toontaal. De verhouding tussen woord en toon in heden en verleden. Kampen 2002, 176 p., ISBN 90-304-1041-8
 • 3. Paul Post, Tineke Nugteren en Hessel Zondag: Rituelen na rampen. Verkenning van een opkomend repertoire. Kampen 2002, 267 p., ISBN 90-304-1036-1
 • 2. Paul Post en Louis van Tongeren (reds.): Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden. Kampen 2001, 205 p., ISBN 90-304-1024-8
 • 1. Anton Vernooij (red.): Liturgie en muzische taal. Het gezongen eucharistisch gebed. Kampen 2000, 149 p., ISBN 90-304-1005-1

De voorloper van Meander

De voorloper van Meander was de serie Liturgie in perspectief waarin tien delen verschenen.

 • 10. Anton Vernooij: Muziek als liturgisch teken. Baarn 1998, 56 p., ISBN 90-304-0954-1
 • 9. Paul Post & Willem Marie Speelman (red.): De Madonna van de Bijenkorf. Bewegingen op de rituele markt. Baarn 1997, 96 p., ISBN 90-304-0912-6
 • 8. Frans Vromen: De perkamentrol van Ravenna. Baarn 1997, 141 p., ISBN 90-304-0890-1
 • 7. Paul Post (red.): Een ander huis. Kerkarchitectuur na 2000. Baarn 1997, 102 p., ISBN 90-304-0887-1
 • 6. André Mulder & Ton Scheer (red.): Natuurlijke liturgie. Baarn 1996, 176 p., ISBN 90-304-0868-5
 • 5. Paul Post: Ritueel landschap. Over liturgie buiten. Processie, pausbezoek, danken voor de oogst, plotselinge dood. Baarn 1995, 80 p., ISBN 90-304-0821-9
 • 4. Marian van Amsterdam: Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode (Jes. 52,7)... Dans binnen de liturgie...?. Heeswijk-Dinther 1995, 118 p., ISBN 90-304-08413
 • 3. Gerard Lukken: Inculturatie en de toekomst van de liturgie. Heeswijk-Dinther 1994, ISBN 90-304-0840-5
 • 2. Louis van Tongeren (red.): Toekomst, toen en nu. Beschouwingen over de ontwikkelingen en de voortgang van de liturgievernieuwing. Heeswijk-Dinther 1994, 78 p., ISBN 90-304-0839-1
 • 1. Gerard Lukken: Ontwikkelingen in de liturgiewetenschap. Balans en perspectief. Heeswijk-Dinther 1993, 40 p., ISBN 90-304-0838-3