Nieuwe wetenschappelijk coördinator IRiLiS

10 april 2024

In februari 2024 heeft Jacolien Wubs Janieke Bruin-Mollenhorst vervangen als coördinator van IRiLiS.

Dank voor inspanningen Janieke Bruin-Mollenhorst

In februari 2024 heeft wetenschappelijk coördinator Janieke Bruin-Mollenhorst IRiLiS verlaten, om aan de slag te gaan als postdoc-onderzoeker bij IQ Health, aan het Radboud UMC in Nijmegen. Ze werkt daar aan een project over levenseindezorg voor mensen met dementie. In de afgelopen twee jaar was Janieke onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen rondom het 30-jarig jubileum van IRiLiS in 2022. Ook begeleidde ze zorgvuldig de transformatie van het Yearbook for Ritual and Liturgical Studies naar een doorlopend publicatiemodel, met als resultaat dat het YRLS een aantrekkelijk Open Access tijdschrift van hoge kwaliteit is met een relatief korte doorlooptijd, dat artikelen gratis publiceert. Aan het einde van het IRiLiS-symposium op 18 januari jl. bedankte bestuursvoorzitter Joanna Wojtkowiak Janieke hartelijk voor haar inspanningen voor IRiLiS, en prees haar voor de niet-aflatende energie en het enthousiasme die haar manier van werken kenmerkten. 

Start Jacolien Wubs

Per 1 maart heeft Jacolien Wubs de rol van wetenschappelijk coördinator bij IRiLiS overgenomen. Jacolien is opgeleid als kunsthistoricus, en promoveerde in 2021 aan de Rijksuniversiteit Groningen met een proefschrift getiteld To Proclaim, to Instruct and to Discipline. The Visuality of Texts in Calvinist Churches in the Dutch Republic. Ze beschrijft daarin hoe tekstdecoratie werd gebruikt voor de toe-eigening en aanpassing van kerken voor de gereformeerde eredienst, in de late zestiende en zeventiende eeuw. Voor dit project verbleef ze ook een semester als gastonderzoeker aan het Universiteitsmuseum Bergen (Noorwegen), bij de afdeling kerkelijke kunst. Momenteel doceert Jacolien Publieksgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Letteren. Het bestuur en de interim-directeur van IRiLiS kijken uit naar de samenwerking met Jacolien als nieuwe coördinator.