De ingenomen standpunten zijn die van de auteur, niet per se die van de PThU.
Heb je een vraag of goed idee voor het bijbelblog?

Vier jaar bijbelblogs PThU

28 maart 2019

Sinds maart 2015 verschijnt eens in de twee weken een nieuwe bijbelblog op de website van de Protestantse Theologische Universiteit. De blogs gaan over van alles en nog wat in verband met de Bijbel. Wat is het nut van zulke blogs?  

Universitair docent Oude Testament

Moet je dit echt geloven? 

Het worden er langzaam minder, maar er zijn nog steeds heel veel Nederlanders die de Bijbel lezen. Ze doen dat uit interesse, in veel gevallen omdat ze verwachten dat het van betekenis kan zijn voor hun geloof. Al lezend komen er allerlei vragen naar boven. Zou dit wel echt gebeurd zijn? Wat hier over God verteld wordt past toch helemaal niet bij God? Klopt dit wel met andere delen van de Bijbel? Praat de Bijbel geweld goed? Moet je dit echt geloven?

Zulke vragen komen ook in de bijbelwetenschap aan de orde. Maar gek genoeg gaapt er een diepe kloof tussen de bijbelwetenschappers aan de ene kant en de gewone bijbellezers aan de andere. En dat is voor beide partijen jammer. Bijbellezers worstelen soms onnodig met vragen die bijbelwetenschappers goed kunnen beantwoorden. En andersom zijn onderzoekers van het Oude en Nieuwe Testament zich vaak niet bewust van de vragen die de Bijbel bij lezers oproept. Ze onderzoeken van alles en nog wat, maar ze bedenken soms te weinig dat de maatschappij wel iets aan dat onderzoek moet hebben.

Brandende vragen

Om de kloof te overbruggen zijn de bijbelwetenschappers van de PThU vier jaar geleden gestart met het schrijven van blogs voor een breder publiek. Er is toen ook een redactie aangesteld, waar ik zelf deel van uitmaak. We willen ingaan op vragen die leven bij bijbellezers, of ze nu kerkelijk zijn of niet. Die vragen bereiken ons op verschillende manieren. Soms constateren we zelf dat bepaalde vragen leven, maar er zijn ook lezers die ons vragen toesturen.

De redactie bekijkt wie van de collega’s een vraag het beste kan beantwoorden. Soms gaat de vraag door naar een oudtestamenticus en een andere keer naar een nieuwtestamenticus. Maar er zijn ook wel eens vragen die beter beantwoord kunnen worden door een kenner van het jodendom of de kerkgeschiedenis.

We nodigen soms ook PThU-studenten of theologen van buiten de PThU uit om iets te schrijven als hun onderzoek te maken heeft met de interpretatie van de Bijbel. Uiteraard zijn de auteurs verantwoordelijk voor wat zij schrijven. De ingenomen standpunten komen dus niet per se overeen met die van de redactie of van de PThU. Over veel zaken kun je nu eenmaal van mening verschillen. Dat geldt ook binnen de wetenschap en dus ook in de bijbelwetenschap.

Veel vragen hebben te maken met de actualiteit. Hebben de joden volgens de Bijbel recht op het land Israël? Hoe zit het met vrouwenrechten in de Bijbel? Veroordeelt de Bijbel homoseksualiteit echt? Soms roepen populaire boeken vragen op. “Was Jezus getrouwd?” is geen vreemde vraag voor lezers van De Da Vinci Code van Dan Brown.   

Informeren

Hoe gaan we met zulke vragen om? We willen betrouwbare informatie bieden en eenzijdigheden vermijden. Als er op bepaalde kwesties verschillende visies bestaan, dan maken we dat duidelijk en leggen we uit welke argumenten er voor die verschillende visies zijn.

We willen ook eerlijk zijn en de Bijbel niet mooier maken dan hij is. We kunnen wel doen alsof de Bijbel tegen slavernij is, maar wie de Bijbel beter kent, weet dat je dat zo niet kunt zeggen. Aan de andere kant benadrukt de Bijbel vaak dat iedereen respect verdient, juist ook degenen die in een benarde positie zitten, zoals bijvoorbeeld slaven.

Er komen in de Bijbel ook voorstellingen voor die wij niet meer kunnen delen. Dat geldt zelfs voor behoorlijk traditionele gelovigen. Als een land getroffen wordt door een natuurramp, zullen we God niet snel meer vragen wie er gezondigd heeft. En dat de hemel een soort kaasstolp bovenop de aarde is (zie Genesis 1:7-8) wilde er bij Calvijn al niet meer in, en bij u vast ook niet.

Maar de Bijbel heeft voor ons niet afgedaan. Integendeel! We denken juist dat de Bijbel nog steeds relevant is. De Bijbel zet je op een ander spoor en wijst je op alternatieven voor wat je geneigd bent te denken.

Reacties

De blogs worden veel gelezen. Dat kunnen we zien aan de aantallen 'visits'. De blogs worden ook gedeeld op Facebook en Twitter. Dat doen we in de eerste plaats zelf, maar ook lezers delen de blogs. En in 2018 is een groot aantal blogs overgenomen door het Friesch Dagblad.

Er wordt natuurlijk ook op de blogs gereageerd. Onlangs gebeurde dat nog vaak bij de drie blogs over de Nashville-verklaring. Zulke reacties vinden we belangrijk. We zijn blij als lezers iets aan onze blogs hebben, maar soms blijkt dat de blogs weer nieuwe vragen oproepen.

Ook zijn er kritische reacties. Dat heb je nu eenmaal met internet, dat ervoor zorgt dat totaal verschillende lezers onze blogs onder ogen krijgen.

Sommige lezers geven aan dat ze moeite hebben met de Bijbel. Bij een heel oud boek is dat ook niet vreemd. Maar tijdens de correspondentie blijkt die moeite soms niet eens zozeer met de Bijbel zelf te maken te hebben, maar met een nogal starre interpretatie van de Bijbel die lezers van jongs af aan hebben meegekregen. We kunnen dan laten zien dat de Bijbel verrassender is dan je zou denken. Het is geen oersaai boek met steeds dezelfde voorspelbare boodschap. De Bijbel gaat juist in tegen de clichés en biedt steeds weer een nieuwe invalshoek.

Toekomst

U begrijpt het: De bijbelblogs zijn een succes geworden. Ook al zitten onze agenda’s vaak best vol, we maken voor het schrijven van blogs graag tijd vrij. Voor ons is het motiverend om te zien dat ons onderzoek mensen een scherper beeld geeft van de bedoelingen van de Bijbel. Wat wil je nog meer?

Vragen zijn altijd welkom. We reageren altijd, of per e-mail, of in de vorm van een nieuwe blog. Vragen kunnen gestuurd worden naar dit e-mailadres: bijbelblog@pthu.nl.