Dr. Erik Olsman nieuwe hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de PThU

18 november 2023

Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft dr. Erik Olsman benoemd tot hoogleraar Geestelijke Verzorging. Vrijdag 17 november stemde de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in met het besluit tot zijn benoeming. 

Prof. dr. Maarten Wisse, rector van de PThU, zegt over de aanstelling: “Het portfolio van de nieuwe hoogleraar is indrukwekkend en getuigt van grote werkkracht. Olsman is bovendien collegiaal, communicatief en buitengewoon behulpzaam en sympathiek.” 

Hoop 

Erik Olsman is sinds 2020 als universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging verbonden aan de PThU. Hoop speelt een belangrijke rol in zijn onderzoek en binnen geestelijke verzorging. Olsman onderzoekt wat 'hoop' betekent voor mensen met een psychische, lichamelijke, verstandelijke of andere beperking, hun naasten en zorgverleners. Daarnaast richt hij zich op geestelijke verzorging bij Defensie. 

Kenniswerkplaats Zingeving & Geestelijke Verzorging 

Olsman is lid van het kernteam van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging in de thuissituatie (financiering: ZonMw). In dit kernteam participeren ook de Universiteit voor Humanistiek, de Rijksuniversiteit Groningen en WMO Radar. Doel van de Kenniswerkplaats is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis rondom zingeving en geestelijke verzorging thuis. 

Richtlijn ‘Rouw’ 

In 2022 was Olsman voorzitter van een multidisciplinaire werkgroep, die de landelijke richtlijn ‘Rouw in de palliatieve fase’ ontwikkelde. Het Integraal Kankercentrum Nederland faciliteerde deze ontwikkeling. De richtlijn is door diverse beroeps- en patiëntenverenigingen geaccepteerd. 

Tijdschrift Geestelijke Verzorging 

Ten slotte is Olsman hoofdredacteur van het ‘Tijdschrift Geestelijke Verzorging'. Dit tijdschrift rapporteert over onderwijs, onderzoek en praktijken van geestelijke verzorging. Het is een uitgave van de VGVZ (Beroepsvereniging voor Geestelijk Verzorgers). 

Over Erik Olsman 

Olsman (1980) werkte eerder als geestelijk verzorger in de psychiatrie en in de palliatieve zorg. Ook werkte hij als medisch ethicus in academische ziekenhuizen.