Pieter Vos overhandigt boek over morele vorming van militairen aan staatssecretaris van defensie

19 juni 2023

Prof. dr. Pieter Vos biedt vandaag het boek Morele vorming van militairen: bijdragen van de geestelijke verzorging aan aan staatsecretaris van defensie Christophe van der Maat. Dat doet hij samen met de hoofdkrijgsmachtpredikant en andere vertegenwoordigers van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. 

Over het boek

Militairen moeten, vooral in gevechtssituaties en andere operationele omstandigheden, voortdurend morele beslissingen nemen. In dit boek beschrijven onderzoekers, geestelijk verzorgers en docenten ethiek hoe de geestelijke verzorging kan bijdragen aan de morele vorming van militairen. De bundel bevat 23 hoofdstukken verdeeld over vier thematische delen: de positionering van morele vorming, educatieve methoden, ethische thema’s en vormingspraktijken. 

Pieter Vos redigeerde het boek samen met Fred van Iersel.