De digitale kerk: vriend of vijand?

5 juni 2023

Na de corona-epidemie hebben digitale vormen van communicatie en media een enorme vlucht genomen. Streaming van kerkdiensten via websites, smartphones en sociale media raken meer en meer ingeburgerd in de praktijken van kerken en geloofsgemeenschappen. Maar bieden deze digitale aanbiedingsvormen duurzame mogelijkheden voor kerkdiensten, persoonlijke ontmoetingen, gemeenschapsvorming en verbinding? Hiernaar wordt een tweede onderzoek uitgevoerd.

Digitaal kerkzijn tijdens en na corona

Na een eerste onderzoek naar deze vragen, in het voorjaar van 2020, wordt een tweede onderzoek uitgevoerd. Iedereen die op één of andere manier beroepsmatig betrokken is bij een kerkelijke gemeente kan hieraan meedoen. Het betreft met name predikanten en kerkelijk werkers in diverse protestantse kerkgenootschappen. Doel van het onderzoek is informatie te verzamelen over hoe digitale communicatie na de Coronapandemie binnen de kerken gebruikt wordt en hoe deze vorm krijgt. Zo krijgen we antwoorden op vragen als: Wat is ervoor nodig? Welke goede voorbeelden zijn er waar we in de kerk van kunnen leren? 

Onderzoek: Hoe digitaal is uw kerk?

Het onderzoek maakt deel uit van een groot onderzoek, dat in verschillende landen en kerken worden uitgevoerd naar digitalisering in kerken na de Coronaperiode (CONTOC)). Iedereen die werkzaam is in een geloofsgemeenschap wordt uitgenodigd om met dit onderzoek mee te doen. De beoordelingen en antwoorden zijn belangrijk voor een realistische inventarisatie van het gebruik van digitale middelen in het geheel van de gemeentepraktijk. Ze helpen bij het ontwikkelen van visie voor de toekomst van de kerk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. Henk de Roest en dr. Theo Pleizier van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), in samenwerking met de Protestantse Kerk.

Deelname, vertrouwelijkheid en publicatie

U kunt eenvoudig meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek is vrijwillig en anoniem. De gegevensbeschermingsvereisten wordt nageleefd in overeenstemming met wettelijke vereisten. In geen geval zullen gegevens worden doorgegeven aan derden. De resultaten zullen worden gepubliceerd via verschillende media en de website van PThU.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.