Bernhard Reitsma hoogleraar Kerk en theologie met als aandachtsveld islam

24 april 2023

De Protestantse Theologische Universiteit heeft er een nieuwe hoogleraar bij. Bernhard Reitsma is de nieuwe hoogleraar Kerk en theologie met als aandachtsveld islam. De Synode van de Protestantse Kerk in Nederland stemde zaterdag 22 april in met zijn benoeming.

Benoeming

De leerstoel van Reitsma is nieuw aan de PThU. Prof. dr. Maarten Wisse, rector van de PThU: "We zijn heel blij met de benoeming van Reitsma en de vestiging van deze leerstoel aan de PThU. Prof. Reitsma is met zijn expertise een grote verrijking voor onze instelling, met name als het gaat om de relatie tussen christelijke kerk en theologie en de islam, maar ook de bestudering van kerken in een minderheidscontext. Dat is van groot belang nu ook de westerse kerk en theologie in toenemende mate een minderheid vormen in onze cultuur."

Loopbaan

Reitsma promoveerde in 1997 in Leiden op een proefschrift getiteld 'Geest en schepping'. Hij werkte acht jaar voor de Gereformeerde Zendingsbond in Libanon als stafmedewerker van IFES, als docent aan de Near East School of Theology en het Arab Baptist Theological Seminary. Op dit moment werkt hij aan de Christelijke Hogeschool Ede als lector Diversiteit en Professionaliteit en is hij bijzonder hoogleraar Kerk in de context van de Islam aan de VU.