Nicholas Adams te gast als Senior Research Fellow bij de PThU

24 maart 2023

Op uitnodiging van het Moral Compass Project (MCP) is prof. dr. Nicholas Adams in maart, april en juni te gast als Senior Research Fellow bij de PThU. 

Over Nicholas Adams

Nick Adams is hoogleraar wijsgerige theologie aan de universiteit van Birmingham (UK). Daarvoor was hij meer dan 15 jaar verbonden aan Edinburgh. Afgelopen jaar was hij een van de hoofdsprekers op de internationale MCP conferentie ‘Searching for Moral Common Ground’. In zijn bijdrage ging hij in op de vraag of onze diepste morele overtuigingen wel in woorden te vatten zijn. Als onze diepste morele drijfveren lastig te benoemen zijn, wat kunnen we dan verwachten van moreel gesprek? Zou het aangaan van een gesprek over morele standpunten misschien polarisatie eerder in de hand werken? Of zijn er manieren te bedenken om met het probleem van de onuitsprekelijkheid van moraal om te gaan? Zijn lezing vond bredere herkenning bij de MCP-onderzoekers, wat reden was om hem uit te nodigen voor een langer verblijf.

Onderzoek 

Adams heeft affiniteit met fundamentele vragen naar de mogelijkheid van moreel gesprek vanuit zijn onderzoek naar en beoefening van interreligieuze dialoog. Zijn oorspronkelijke achtergrond betreft vooral onderzoek naar de relatie tussen filosofie en theologie en in het bijzonder de invloed die de Duitse filosofie heeft gehad op de twintigste-eeuwse theologie. De drie belangrijkste modellen in die traditie voor het beoordelen van de waarheid - wetenschap, geschiedenis, kunst - hebben hem ertoe gebracht zich te richten op filosofische problemen in wat hij ‘interreligious engagement’ noemt. In het bijzonder heeft hij zich verdiept in de methode van ‘scriptural reasoning’ waarbij mensen met verschillende religieuze achtergronden actuele thema’s bespreken aan de hand van een ‘schrift’ passage uit hun eigen religie. De vraag die zijn huidige onderzoek drijft is wat er gebeurt met de waarheid als mensen in onze tijd zulke verschillende opvattingen hebben over de aard, reikwijdte en status ervan. Adams ziet mogelijkheden om meer van elkaar te leren door voorbij het beoordelen van elkaar te komen, maar zonder de waarheid op te geven. Zijn werk is sterk beïnvloed door benaderingen van Andrew Bowie, Peter Ochs, en Timothy Jenkins.

Werkzaamheden bij de PThU 

Hij is in Amsterdam te gast van 27 maart tot en met 7 april en van 19 tot en met 30 juni. Hij zal bijdragen aan onderwijs en MCP-activiteiten, waaronder het voorbereiden van een special issue over bovengenoemde lezing. In juni zal een event voor een groter publiek worden georganiseerd.