CHE, Windesheim, PThU en PKN werken samen in wervingscampagne Theologie

16 maart 2023

De Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim, de Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk Nederland zijn een samenwerking gestart om potentiële studenten te interesseren voor de studie Theologie. De wervingscampagne met als titel ‘Komtheologiestuderen.nl’ start 16 maart met online campagnes en radiocommercials.

Samen zoeken naar theologiestudenten

Hbo- en wo-instellingen die de studie Theologie aanbieden staan ieder jaar weer voor de uitdaging studenten te interesseren voor theologie als studie. Theologie is geen voor de hand liggende studie en is nog onvoldoende bekend bij mensen. Door de werving gezamenlijk op te pakken, vergroten we de zichtbaarheid van de studie theologie. We hopen enthousiasme voor de studie te vergroten door theologie neer te zetten als een boeiende studie, door studiemogelijkheden op hbo- en wo-niveau duidelijk te maken en door de verschillende beroepsmogelijkheden te schetsen die deze studies bieden in de kerk en de maatschappij. In de gezamenlijke wervingscampagnes richten de instellingen zich op leerlingen in het voortgezet onderwijs die een vervolgstudie gaan kiezen en op mensen die een tweede studie zoeken of meer verdieping in het werk willen.

Toenemende vraag naar goed opgeleide theologen

Theologie hoort bij de kerk als gemeenschap van gelovigen en als onderdeel van de samenleving. Maar die kerk en samenleving zijn onderhevig aan grote veranderingen. In de samenleving is er sprake van toenemende psychische druk en toenemend individualisme. In de kerk is er een terugloop van het aantal leden in de bestaande (PKN-)kerken. Daarnaast verandert de samenstelling van de leden sterk, bijvoorbeeld door vergrijzing van het ledenbestand. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor spiritualiteit en zingeving in het algemeen en de rol van de kerk in het bijzonder. Om alle uitdagingen het hoofd te bieden hebben kerk en samenleving steeds opnieuw mensen van nieuwe generaties nodig die theologisch zijn gevormd. Daarbij houden we in het achterhoofd dat door vergrijzing op termijn een tekort aan predikanten zal ontstaan binnen PKN. Vandaar ook dat de verschillende aan PKN verbonden opleidingen de handen ineen slaan.

Het belang van theologie voor kerk en samenleving

Theologie is kennis van God en geloven die je in het hele leven opdoet. Theologie is niet op één thema of een onderdeel gericht, maar verbindt juist allerlei terreinen van ons bestaan. Theologie plaatst het leven in perspectief en zet zich in voor de juiste verhoudingen met God, mensen en de samenleving. Omdat die juiste verhoudingen er vaak niet zijn, zet theologie aan tot verandering. Die verandering gaat niet alleen over de kerk maar betreft de hele samenleving en alle aspecten van het leven. Vragenstukken over de bestrijding van armoede of onze ecologische voetafdruk hebben alles te maken met theologie. Studenten die de studie theologie gaan volgen worden gevormd om theologisch te gaan kijken, om mee te gaan doen met de theologische discussies en van daaruit te handelen in de samenleving en de kerk.

Meer informatie: www.protestantsekerk.nl/komtheologiestuderen/

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.