"Het vraagt moed en ootmoed om te willen leren van de kerk wereldwijd"

1 februari 2023

De PThU vierde op vrijdag 27 januari haar Dies Natalis in de Jacobikerk in Utrecht. Tijdens deze feestelijke middag sprak prof. dr. Benno van den Toren een rede uit ter aanvaarding van zijn leeropdracht namens de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. Deze lezing is nu te downloaden.

Download lezing

De leeropdracht van Benno van den Toren luidt 'Wereldwijde perspectieven op de lokale missionaire roeping'. Zijn lezing met als titel ‘Vertrouwen delen: excentrisch leven in Gods missie’ is nu te downloaden.

Ontmoeting met anderen is nodig

Benno van den Toren ervaart zelf de voordelen van het overschrijden van grenzen, en aanvaart daarom de leeropdracht "met vreugde en dankbaarheid", gaf hij in zijn lezing aan. "Het vraagt moed en ootmoed om daarbij te willen leren van de kerk wereldwijd (...) We hebben de ontmoeting met anderen juist nodig om de eigenheid van de uitdagingen en mogelijkheden van onze missionaire roeping hier beter te begrijpen." Hij noemt het dan ook een uiting van 'ecclesial humility' om in het verstaan van onze missionaire opdracht te leren van de wereldkerk.

Bijdragen aan verstaan van misionaire roeping

"In het kader van deze leeropdracht wil ik onder meer bijdragen aan een verstaan van de missionaire roeping door op zoek te gaan naar contrastervaringen in grensoverschrijdende ontmoetingen met de kerk wereldwijd," aldus Benno van den Toren, "en naar gelijksoortige ervaringen in ontmoetingen tussen gelovigen met verschillende culturele en sociale achtergronden in Nederland. Deze ontmoetingen houden ons een spiegel voor die een nieuwe verkenning mogelijk maakt van onze eigen positionaliteit, van het Evangelie en van onze missionaire roeping."