Inspirerende samenwerking met Zuid-Afrikaanse universiteiten

2 november 2022

Een lange traditie van samenwerking tussen de Theologische faculteit van Stellenbosch University en de PThU kreeg dit jaar een nieuwe impuls door de partnerschap met de theologische faculteit van de University of Western Cape. Voor het eerst werd de jaarlijkse consultatie dan ook niet alleen in Stellenbosch maar deels ook in Kaapstad gehouden. Het onderwerp: Ownership and space in times of the Anthropocene.

Impact van de mens

De consultatie bestond uit reflecties op de onomkeerbare effecten van het menselijk handelen op onze planeet, met uiteraard een focus op wat dit betekent voor de christelijke traditie en geloofsgemeenschappen. Academische bijdragen peilden dwarsdoorsneden van theologie, politiek, cultuur en wetenschappen die zich bezighouden met de impact van de mens in het leven op aarde.

Interdisciplinaire bijdragen

Zoals altijd waren de bijdragen interdisciplinair en breed. Onderwerpen waren onder meer:

  • de ontwikkeling van antropoceen naar ‘technocene’ of ‘plantationcene’
  • de notie van plaats en het koninkrijk Gods in de brieven van Paulus
  • de ‘Pinksterkerk’ als plaats van ‘indigenous’ geloofsexpressie
  • geloofsgemeenschappen, leiderschap, migratie, Afrikaanse vissers

En zo waren er nog tal van andere invalshoeken.

Verder naar de toekomst

Ciska Stark bracht namens de PThU een analyse in van de narratieve frames rondom de boerenprotesten in ons land als voorbeeld van de omgang met ‘grond’. Telkens werd duidelijk hoezeer een theologische doordenking een wezenlijke dimensie vormt in een vaak gepolitiseerd discours. "Het bracht ons tot vervolg van bestaand en impulsen voor nieuw onderzoek," aldus Ciska Stark. "Als ik alles samen zou vatten, dan komt de term ‘legacy’ bij me op. Want de centrale onderzoeksvraag bleef telkens: hoe dragen wij hetgeen ons is toevertrouwd aan aarde, leven en samenleven verder naar de toekomst?

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.