Zin verzoet de arbeid. Oratie prof. dr. ir. Maroesjka Versantvoort

17 oktober 2022

Een groot deel van ons leven besteden we aan werken. Maar wat is de betekenis van werk? Hoe belangrijk is werken in ons leven? En hoe draagt werken bij aan het ervaren van zin in ons leven? Deze vragen adresseerde dr. ir. Maroesjka Versantvoort in haar oratie bij de aanvaarding van haar ambt als bijzonder hoogleraar Arbeid en Zingeving aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) namens het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dr. ir. Maroesjka Versantvoort is per 1 juli 2022 namens het Sociaal en Cultureel Planbureau bijzonder hoogleraar aan de PThU. Haar onderzoek richt zich op de samenhang tussen arbeid en zingeving. ‘Om menselijke gedragingen te verklaren moet je inzicht hebben in de drijfveren van mensen. Geloof is zo’n drijfveer. We leven in een dynamische wereld, waarin werk een belangrijke factor is in het welbevinden van mensen. Maar mensen zijn onzeker over de toekomst. Technologische ontwikkelingen gaan hard: veel beroepen zullen over een poosje niet meer bestaan. Dat idee maakt mensen kwetsbaar. Mensen die hun baan kwijtraken hebben een veel lager welbevinden, ervaren minder zin. Er ligt een taak voor de kerk om in gesprek te gaan over de rol van werk. Zij kan mensen helpen, perspectief bieden, vertrouwen geven. Mensen die zingeving in hun leven ervaren, zijn gelukkiger, actiever, hebben minder last hebben van chronische ziektes. Ook voor de samenleving heeft het allerlei voordelen als mensen hun leven als zinvol ervaren.’

Met de benoeming van Maroesjka Versantvoort is de samenwerking tussen de PThU en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voortgezet. Versantvoort is de opvolger van prof. dr. Joep de Hart die in mei 2021 met emeritaat ging.