Verschenen: Jubileumboek 25 jaar Bridging Gaps

7 oktober 2022

Het programma Bridging Gaps van de PThU en de VU bestond 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is nu een boek uitgebracht: Building Bridges Towards a More Humane Society. Explorations in Contextual Biblical Interpretation on the Occasion of the 25th Anniversary of the Bridging Gaps Exchange Program.

Al meer dan 25 jaar brengt het Bridging Gaps programma studenten uit de 'Global South' naar Amsterdam. Ze geven een impuls aan het overbruggen van culturele grenzen, ze dagen de academie uit om maatschappelijke vragen serieus te nemen, en ze krijgen een impuls voor hun eigen studie. Dit laatste door samen te leven en te studeren in een intensieve community of learners en door begeleiding te krijgen van tutors vanuit de PThU en de Faculteit Religie en Theologie (VU). Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan vond er een tweedaags internationaal symposium plaats met meer dan 100 deelnemers uit de hele wereld. De teksten van dit symposium zijn nu verschenen in de bundel: Building Bridges Towards a More Humane Society.


De bundel is uitgegeven door Kirsten van der Ham, Geke van Vliet, Klaas Spronk en Peter-Ben Smit, coördinatoren van het Bridging Gaps programma en co-directeuren van het Centrum voor Contextueel Bijbelinterpretatie, dat in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partners, waaronder Kerk in Actie, de VU Vereniging, Stichting Sormani Fonds, Gereformeerde Zendingsbond, Nederlands Luthers Genootschap, Stichting Catherina Halkes Fonds, Doopsgezind Seminarium, Remonstrants Seminarium, en het Baptistenseminarium, als ook onderzoeksinstituut CLUE+ (VU), het programma en de uitgave mogelijk gemaakt heeft.