Onderzoeksproject COHERENT krijgt beurs van NWA

7 september 2022

NWA heeft een subsidie toegekend aan het COHERENT-project, dat onderzoek doet naar voedselpraktijken bij feesten, naar kleding en globalisering, en naar de hedendaagse betekenis van oorlogslocaties. Het project loopt van september 2022 tot en met augustus 2024. Het is een samenwerking tussen meerdere wetenschappelijke en maatschappelijke partners, waaronder de PThU. 

Duurzaam en inclusief

COHERENT staat voor 'COllaborative HEritage REsearch and iNTervention design: towards future oriented food traditions, garment collections and war sites'. In het project doen de partners transdisciplinair actieonderzoek en ontwerpen en implementeren zij samen interventies die gericht zijn op het benutten van het potentieel van erfgoed om duurzame en inclusieve toekomsten te creëren.

Subprojecten

Het project bestaat uit de volgende subprojecten.

1. Rethinking the place of meat in religious traditions through ritual intervention

Dit project heeft tot doel tot een beter begrip te komen van de rol van vlees bij feestelijke gelegenheden. Vanuit het idee dat geritualiseerd gedrag verandering kan belemmeren, maar ook kan bevorderen, stelt dit project de vraag: wat is het potentieel van rituele interventies bij het ondersteunen van een transitie naar meer gezonde en duurzame voedingspraktijken?

Na een reeks voorbereidende workshops zal het projectteam participatief onderzoek gaan doen naar feestelijke gelegenheden, zoals kerst en het offerfeest, waarbij de consumptie van vlees een prominente rol speelt. Een van de projectresultaten is een raamwerk voor erfgoedinterventies in (semi-)private settings gericht op een duurzame toekomst voor mens en planeet.

2. Localising global garment biographies

Dit project onderzoekt hoe de veranderende levensduur van kleding de relaties tussen consumenten en producenten beïnvloedt. Gebruikmakend van de collectie van Museum Rotterdam wil het digitale tools ontwikkelen om specifieke kledingstukken te koppelen aan de ervaringen van Indiase textielproducenten. De digitale tools hebben tot doel om aan de hand van biografieën van kledingstukken, de relatie tussen gebruikers en producenten van kleding te laten zien. De te ontwikkelen methodiek stelt erfgoedobjecten centraal om gedragsveranderingen teweeg te brengen die nodig zijn om tot eerlijkere, circulaire en duurzame kledingketens te komen.

3. Citizens' perspective on the Atlantikwall

Dit project heeft tot doel te onderzoeken hoe verhalen over de Atlantikwall kunnen worden gebruikt om toekomstperspectieven van deze gebouwde relikwieën in het stadslandschap van Den Haag te presenteren, te bespreken en te ontwerpen. Het onderzoek combineert historische informatie over de Atlantikwall met ideeën van belanghebbenden en burgers voor hun leefomgeving. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een landschapsbiografische analyse van de Atlantikwall en gebruikt om samen met studenten tot een toekomstgericht ontwerp van de lokale leefomgeving te komen.

Deelnemers in het project

De volgende partners werken in het project samen:

 • Hogeschool van Amsterdam (HvA)
 • Centre for Global Heritage and Development (CGHD)
 • GITAM University
 • Grameena Vikas Kendram
 • IkEetCultuur
 • PortCityFutures
 • Universiteit Leiden 
 • MBO Zadkine
 • Modemuze
 • Gemeente Den Haag
 • Museum Rotterdam
 • Protestantse Theologische Universiteit
 • TU Delft 
 • Universiteit Utrecht 
 • Wageningen University & Research (WUR)