Janel Kragt-Bakker start als senior research fellow

13 mei 2022

Dr. Janel Kragt-Bakker verblijft van 9 mei tot 17 juni 2022 als senior Research Fellow aan de PThU in Groningen. Dr. Kragt-Bakker is associate professor of mission and culture aan het Memphis Theological Seminary (VS).

Activiteiten

Tijdens haar verblijf zal zij werken aan haar onderzoek op het gebied van een missiology of repair. Ze is erin geïnteresseerd hoe in Nederland kerk en theologie omgaan met migratie, het slavernijverleden, racisme en het gevangeniswezen. Ze neemt deel aan verschillende conferenties en ontmoetingen met collega wetenschappers en vertegenwoordigers van kerken en organisaties rondom deze thema's.

Over het programma

Via het research fellowship programma nodigt de PThU internationale onderzoekers uit om gedurende een maand als gastonderzoeker aan de PThU te verblijven. Het is de bedoeling dat zij tijdens hun verblijf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderzoek en de onderzoeksfoci van de PThU: Mediating Good Life en Moving Identities. Tevens beoogt de PThU met het programma een impuls te geven aan de verdergaande internationalisering van haar onderzoek, door samenwerking met internationale partners op te zetten of nader vorm te geven en internationale co-publicaties te stimuleren.

Internationalisering

Hoewel het programma in eerste instantie gericht is op het onderzoek, verzorgen research fellows ook gastcolleges om zo bij te dragen aan de internationale en interculturele dimensie van het onderwijs aan de PThU. Hoewel de universiteit een studieverblijf in het buitenland sterk aanmoedigt streeft zij naar internationalisation for all, dus ook voor de thuisblijvers.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.