PThU benoemt twee nieuwe hoogleraren en een universitair docent

22 april 2022

De Protestantse Theologische Universiteit heeft twee nieuwe hoogleraren en een universitair docent benoemd: dr. E. van ’t Slot tot hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit, dr. E.P. Schaafsma als hoogleraar Theologische ethiek en dr. H. Rijken als universitair docent Theologie en de kunsten. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op donderdag 21 april ingestemd met deze drie benoemingen.

Dr. E. van ’t Slot als hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit

Edward van ’t Slot beschikt over uitgebreide academische kennis en vaardigheden op het terrein van de beroepsvorming. Hij is gespecialiseerd in de systematische theologie en heeft een krachtige visie op de ontwikkeling van de discipline beroepsvorming en spiritualiteit. Dr. Van ’t Slot beschikt over ruime onderwijservaring en is in staat om in samenhang onderwijs en onderzoek op het terrein van beroepsvorming en spiritualiteit wetenschappelijk te professionaliseren. De verdere uitwerking van de verbinding tussen persoonlijke spiritualiteit en professioneel handelen benut hij voor het ontwikkelen en uitbouwen van (onderwijs)activiteiten. "Ik kies voor een supervisorische aanpak in kwalitatief onderzoek met als doel nieuwe vormen van theologie ontwikkelen," aldus Van ’t Slot.

Dr. E.P. Schaafsma als hoogleraar Theologische ethiek

Petruschka Schaafsma is een zeer bekwaam docent en haar onderwijs geldt als hoogwaardig. Zij geeft goede persoonlijke begeleiding aan studenten en is voortdurend bezig met verbeteren van onderwijs. Zij heeft een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) behaald. Op gebied van onderzoek heeft zij een heldere focus en kiest nadrukkelijk voor de diepte. In haar onderwijs en onderzoek legt ze de nadruk op ethiek als iets alledaags: "Moraal gaat over ons hele leven, maar veel mensen denken bij ethiek vooral aan de overbekende thema’s van abortus en euthanasie. Ethiek is iets van ‘hot issues’ geworden, waar alleen experts over kunnen oordelen." Dit ziet Schaafsma als kenmerkend voor een bredere morele verlegenheid in onze tijd. Met haar onderwijs en onderzoek wil ze daaraan voorbij komen. "We moeten het gesprek over alledaagse morele onderwerpen stimuleren en laten zien hoe juist theologie daaraan kan bijdragen. Theologen zijn experts op ongemakkelijke thema’s." Juist op die thema’s richt Schaafsma zich: het kwaad, afhankelijkheid, gegevenheid. Over die laatste twee onderwerpen schreef Schaafsma een boek, dat binnenkort verschijnt. Daarin is familie de concrete ingang voor het bespreekbaar maken van die ongemakkelijke thema’s. Haar publicaties bevestigen haar vakmanschap. 

Dr. H. Rijken als universitair docent Theologie en de kunsten

Hanna Rijken beschikt in ruime mate over de theoretische en praktische kennis en liefde voor de kerkmuziek. Zij heeft het vermogen tot conceptuele reflectie op hoog academisch niveau en oog voor verlangens en mogelijkheden in kerk en samenleving tot het beleven van muzikaal-religieuze ervaringen. Zij heeft zich inmiddels ontwikkeld tot hét gezicht van de kerkmuziek in protestants Nederland. Dr. Rijken: ‘Voor mij zijn praktijk en theorie, theologie en muziek onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is mijn onderzoek sterk gericht op de praktijk.’ Dr. Rijken heeft aangetoond een inspirerend docent te zijn, ze is creatief en heeft de ondernemende capaciteit om nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen. Dr. Rijken is zeer succesvol in het onder de aandacht brengen van haar onderzoek bij een breed publiek en tegelijkertijd weet zij het publiek weer in te zetten voor haar onderzoek.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.