Leeropdracht ‘Missionaire roeping’ voor prof. dr. B. van den Toren

22 april 2022

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op vrijdag 22 april officieel de leeropdracht ‘missionaire roeping’ aan prof. dr. B. (Benno) van den Toren verleend. De focus van de leeropdracht ligt op vernieuwing van missionaire theologie en praktijken in de Nederlandse geloofsgemeenschappen. 

De missionaire roeping van de kerk is breed en omvat zowel de diaconale roeping als het getuige willen zijn van het evangelie. Van den Toren zal de uitdagende manieren waarop in de wereldkerk gestalte wordt gegeven aan het volgen van Christus, vertalen naar de Nederlandse situatie. Centraal staat de doordenking en het belichten van de geseculariseerde Nederlandse situatie als context voor scherpe keuzes en dienende aanwezigheid in het publieke domein. ‘Ik zal vooral publiek-theologische vragen aan de orde stellen en een publieke theologie ontwikkelen, passend bij de missionaire situatie van post-christelijke seculariteit en secularisme, ofwel de missiologie in het publieke domein. Ik richt me van daaruit op missiologisch onderzoek naar het 'Mozaïek van kerkplekken'. Het gaat om een toekomstgerichte systematisch-theologische doordenking van missionaire initiatieven van bestaande en nieuwe vormen van kerk-zijn.’ De leerstoelhouder werkt aan bewustwording en perspectief vanuit mogelijke presentie van de kerk in de toekomst. Onderzoek en daarmee samenhangend onderwijs wordt ingebed in Center for Theology and Christianity Worldwide en maakt onderdeel uit van één van beide onderzoeksprogramma's van de PThU.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.