Gedenken wat God ons in Mechteld geschonken heeft

6 september 2021

"Ik kan het me nog bijna niet voorstellen, maar toch is het zo. Vanaf vandaag is Mechteld Jansen niet langer rector van en zelfs niet langer hoogleraar aan de PThU. Mechteld heeft in de afgelopen jaren enorm veel voor de PThU betekend en dat mogen we best even ‘gedenken’, zoals we dat met een mooi Bijbels woord noemen. Gedenken doe je dat wat God in een persoon of in gebeurtenis schonk en wel met het oog op de toekomst. Als ik dan denk aan wat God ons in Mechteld de afgelopen jaren allemaal heeft geschonken, komen een paar woorden in het bijzonder naar voren." Een column van Maarten Wisse.

Waardigheid

Waardigheid: het viel me altijd op bij alles wat Mechteld deed. Ze deed het met een grote waardigheid. zelfs iets van deftigheid. Ik denk dat dat karakteristiek is voor hoe ze de PThU de afgelopen jaren in het land maar ook internationaal heeft neergezet. De PThU is mede door haar inspirerende leiding een instituut van formaat geworden.

Mildheid

Mildheid: Mechteld heeft de PThU bestuurd vanuit een grote mildheid. Dat is bijzonder, want het kost veel. Het vraagt van degene die mildheid betracht, offers. Het vraagt geduld om met mildheid te reageren op alle dingen die misgaan in de organisatie. Het vraagt een offer om met mildheid te reageren op de meer of minder aanstootgevende dingen die bij tijd en wijle gezegd worden. Mildheid is een genade die inspireert. De mildheid waarmee Mechteld de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan de PThU, heeft mildheid opgeroepen.

Gerichtheid op de Ander 

Gerichtheid op de Ander: de diepste drijfveer van Mechteld achter haar theologische werk ligt bij de ontmoeting met de Ander. Ik herinner me een gesprek over het nieuwe instellingsplan waarin Mechteld heel stellig zei: ‘Christus ontmoet je eerst en vooral in de ander en niet bij jezelf, bij je eigen groep of je eigen opvattingen.’ Dat tekent haar theologie, zoals ook tot uitdrukking komt in dit nummer van de PThUnie. Denk niet te smal over christelijk geloven. Laat het uitgedaagd worden door anderen die anders geworteld zijn dan jijzelf bent. Daar kan dat geloof tegen, daar wordt het sterker van.

Gedenken om na te volgen

Gedenken doe je om na te volgen, in de toekomst opnieuw waar te laten worden wat God schonk. We nemen nu feestelijk afscheid van Mechteld, wensen haar veel gezegende jaren toe en volgen het goede, ware en schone na wat we in haar hebben ontvangen!

Prof. dr. Maarten Wisse is hoogleraar dogmatiek aan de PThU en is vanaf 3 september 2021 rector van de PThU.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.