Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging opgericht

21 mei 2021

Erik Olsman, universitair hoofddocent geestelijke verzorging aan de PThU, heeft samen met de Universiteit voor Humanistiek, de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke partners, een Kenniswerkplaats voor Zingeving en Geestelijke Verzorging opgericht. Doel van de werkplaats is de aandacht voor zingeving vergroten en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis. Het project wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorging.

Het project ‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging’ heeft drie speerpunten: het opbouwen van een kennisinfrastructuur, het starten van een leergemeenschap en het uitvoeren van effectonderzoek. Om dit te realiseren worden de kennis en ervaring van allerlei relevante partijen samengebracht. Dit is van grote meerwaarde voor het in ontwikkeling zijnde veld van zingeving en geestelijke verzorging. Het project werkt aan het uitwisselen van onderzoek en kennis en ervaring uit de praktijk. Ook zullen onderzoekers en professionals hun kennis samen verder ontwikkelen, op elkaar afstemmen en overdragen naar onderwijs en praktijk.

Honorering door ZonMW programma Zingeving en Geestelijke verzorging

Het project is gehonoreerd binnen het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Binnen dit praktijkgerichte startprogramma is veel aandacht voor de meest urgente lacunes in de praktijk. De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder, met prof.dr. Gaby Jacobs als voorzitter van de Kenniswerkplaats. Samen met de Erik Olsman van de Protestantse Theologische Universiteit Groningen/Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen vormt zij het kernteam van de kenniswerkplaats. Daarnaast zijn er vele andere partijen betrokken: Stuurgroep GV Thuis, de VGVZ, Theological School of Theology, Universiteit Tilburg, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud UMC, Hogeschool Windesheim, Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing, hogeschool VIAA, Leids Universitair Medisch Centrum, WMO Radar, V&VN. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.