Prof. dr. Maarten Wisse benoemd tot nieuwe rector PThU

20 april 2021

Prof. dr. Maarten Wisse wordt met ingang van het collegejaar 2021-2022 de nieuwe rector van de Protestantse Theologische Universiteit. Woensdagavond 21 april heeft de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland overeenstemming betuigd met zijn benoeming tot rector. Wisse volgt hiermee prof. dr. Mechteld Jansen op die zeven jaar deze functie heeft bekleed. De overdracht van het rectoraat zal 3 september plaatsvinden tijdens de opening van het academisch jaar in Amsterdam.

Unaniem en positief advies na zorgvuldige selectie

De benoeming van Wisse is het resultaat van een zorgvuldig en intensief proces. Begin januari 2021 kondigde de huidige rector Jansen aan, haar functie te willen neerleggen met ingang van het nieuwe academische jaar. Hierop is het selectieproces voor een nieuwe rector gestart. Eerst is er een profiel opgesteld door de Raad van Toezicht. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. Uiteindelijk is de keuze unaniem op Wisse gevallen. De Raad van Toezicht is bijzonder verheugd dat Wisse bereid is om de taak van rector van de PThU op zich te nemen. "In hem heeft de Raad de juiste persoon gevonden om de komende jaren leiding te geven aan onderwijs en onderzoek aan onze universiteit en om met gezag onze academische identiteit in kerk en samenleving een stem en gezicht te geven. Zijn betrokkenheid bij de opstelling van een nieuw instellingsplan maakt dat hij als weinig anderen de uitdagingen kent waar de PThU in de komende jaren voor staat en de daarbij te volgen koers," aldus Piet Hein Donner, voorzitter van de Raad van Toezicht. "Wij zijn dan ook blij dat het vertrouwen in professor Wisse unaniem door het college van hoogleraren en de universiteitsraad word gesteund." Bestuursvoorzitter Kees Boele is ook blij met de benoeming van Wisse als de nieuwe rector. "Met Maarten Wisse heeft de PThU een waardige opvolger voor Mechteld Jansen benoemd. Maarten is iemand met een groot hart voor de theologie, met wetenschappelijk gezag, een breed draagvlak binnen en buiten de PThU en met gevoel voor bestuurlijke processen."

Grote uitdagingen voor academie, kerk en samenleving

Prof. dr. Maarten Wisse zelf ziet het als een grote eer en verantwoordelijkheid om als rector mede leiding te geven aan PThU. Ook beseft hij als geen ander dat de universiteit voor grote uitdagingen staat: "De brede protestantse theologie staat onder druk, maar heeft ook echt heel veel in huis. Juist in een universiteit als de PThU ervaren wij de spanning tussen enerzijds Schrift, geloof en kerk en anderzijds alles wat bij de moderne wereld hoort. De uitdaging is of we die twee werelden nog meer met elkaar in gesprek kunnen brengen, soms op elkaar laten botsen en ook elkaar laten versterken." Een ander speerpunt van Wisse is het vertegenwoordigen van onderzoek en onderwijs naar de buitenwereld. "Ik kijk ernaar uit om samen met partners en andere externe partijen na te denken over hoe wij met onze theologische expertise, vragen uit kerk en samenleving kunnen vertalen naar wetenschappelijke projecten. Wij willen als PThU daarin vooroplopen en laten zien dat theologie buitengewoon relevant is voor kerk en samenleving."

Een man van inhoud en verbinding

De selectiecommissie omschrijft Wisse als een verbindende beroepswetenschapper met een brede en scherpzinnige kijk op academie, kerk en samenleving. Wisse is in Utrecht opgeleid en gepromoveerd en heeft veel internationale en oecumenische ervaring opgedaan in onderzoek en onderwijs. Aan de universiteiten van Heidelberg en Tübingen maakte hij vooral kennis met een context waarin de lutherse vorm van protestantisme domineert. In Leuven heeft hij van binnenuit de katholieke theologie leren kennen. Zijn tijd aan de Vrije Universiteit gaf hem een hernieuwde verdieping in de gereformeerde traditie. Momenteel is Wisse hoogleraar Dogmatiek bij PThU, is hij voorzitter van het Projectteam Instellingsplan PThU en projectleider van het Moral Compass Project. Bestuurlijk heeft Wisse veel ervaring. Hij is bestuurslid en medeoprichter van de Vereniging voor Theologie (VVTh) en lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast heeft hij veel managementervaring, waaronder als opleidingsdirecteur Master of Theology and Religious Studies (research) en als directeur Graduate School of Theology and Religious Studies, beiden bij de Vrije Universiteit.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.