Terugtreding rector Mechteld Jansen en start procedure opvolging

10 december 2020

Met ingang van het nieuwe academische jaar 2021-2022 zal Mechteld Jansen terugtreden als rector van de PThU.

Vertrouwen

Er is nog een heel aantal maanden te gaan voordat het zo ver is, maanden waarin nog veel met volle energie in gang zal worden gezet. In die tijd kan ook gezocht worden naar een opvolger, aan wie Jansen graag met alle zorgvuldigheid het rectoraat zal willen overdragen. Gehecht aan en vergroeid met de PThU, die volgens haar alles in zich heeft om een stabiele en dynamische factor in het theologische landschap te zijn, neemt zij deze stap met vertrouwen.   

Besluit op het juiste moment

"Ik heb dit besluit in alle rust en overtuiging kunnen nemen," zegt Mechteld Jansen. "Je groeit naar zoiets toe. Nu ik het zevende jaar in ga als bestuurder, voelt het als een  natuurlijk moment om het stokje over te geven, ook al is het iets eerder dan mijn formele tweede bestuurstermijn eindigt. De PThU is bestuurlijk in zeer goede handen bij Kees Boele en straks, naast hem, bij een nieuwe rector, die de academische theologie op de kaart houdt en verder uitbouwt. Het strategisch traject en de onderwijsherziening kunnen afgerond worden en dan onder een nieuwe aansturing hun werkelijk beslag krijgen. Dat is ook voor een nieuwe rector het goede moment om het over te nemen."

Nieuwe wegen gaan

Jansen geeft aan dat zij graag persoonlijk nog een aantal jaren wil wijden aan andere projecten, die wat langer denk- en schrijfwerk vragen. Haar besluit behelst dan ook een vervroegd emeritaat van het hoogleraarschap op de leerstoel missiologie. De coronacrisis heeft die beslissing mede beïnvloed. Reflectie op een werkzaam leven en de betekenis daarvan brachten haar tot de keuze om meer vrijwillig tijd en aandacht te gaan besteden aan duurzame relaties, kerk en samenleving. "Het zal me straks niet gemakkelijk vallen om al de mooie dingen van de PThU los te laten, maar sinds ik hierover helderheid heb en geef, weet ik dat er voor de PThU en voor mij ook steeds weer nieuwe goede wegen zijn."

Van betekenis voor de PThU

De Raad van Toezicht heeft bij monde van de voorzitter, mr. J.P.H. Donner, gereageerd op het voornemen: "De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het voornemen van de rector, professor dr. Mechteld Jansen, om aan het begin van het volgend academisch jaar terug te treden als rector en als hoogleraar met emeritaat te gaan. De Raad betreurt het vervroegd terugtreden van professor Jansen maar heeft alle begrip voor haar persoonlijke beweegredenen daarvoor. De Raad wil hier en nu reeds haar dank uitspreken voor het vele dat professor Jansen voor de PThU heeft betekend en nog zal betekenen. Tot haar vertrek zal het college van bestuur naar verwachting immers nog de besluitvorming over een nieuw instellingsplan en de onderwijsherziening afronden en de verschillende werkzaamheden die daaruit voortvloeien in gang zetten.

De Raad van Toezicht zal de procedure voor benoeming van een nieuwe rector vanaf nu ter hand nemen. De instanties die daarbij betrokken zijn, zullen worden ingelicht. In januari hoopt de Raad met hen te spreken over de profielschets voor een nieuwe rector, teneinde nog in die maand kandidaten uit te nodigen zich bekend te maken. Voorts zal een selectiecommissie worden samengesteld die de Raad een voordracht zal doen voor een nieuwe rector. De nieuwe rector zal komen uit de kring van hoogleraren die voor ten minste 80% van de werktijd in vaste dienst aan de universiteit zijn verbonden. Te zijner tijd zal de Raad nadere mededelingen doen over het verder verloop."

Indien dit bericht vragen oproept, kun je contact opnemen met en doorverwijzen naar Mechteld Jansen: mmjansen@pthu.nl.  Studenten en aan ons gelieerde organisaties zullen hierover ook bericht ontvangen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.