PThU: Racisme raakt ons allemaal

26 juni 2020

Het grootste goed is te kunnen zijn wie je bent. Te kunnen staan voor wat je gelooft en hoopt en liefhebt. Onafhankelijk van huidskleur en cultuur, gender en religie, beperking of overtuiging. Als PThU geloven we dat juist die diversiteit glans en kleur geeft aan de schepping. Wanneer de rechten van mensen op grond van hun huidskleur worden geschonden, gaat dat ons allemaal aan. We kunnen dan niet langs de zijlijn staan. Niet als mens en niet als universiteit.

Wij willen een inclusieve leergemeenschap zijn.

In onze gemeenschap is geen plaats voor racisme. Ieder mens telt. Ieder mens doet ertoe. Niemand uitgesloten. Wij hebben de opdracht vanuit ons geloof om op te komen voor gelijkwaardigheid. Om ons te verbinden met de strijd tegen racisme. Dat doen we niet alleen tijdens protestacties in het nieuws, of wanneer een trending topic zich aandient op Twitter. Het moet doorklinken in alle keuzes die we maken: keuzes in onderzoek, onderwijs en personeelsbeleid. Het is een voortdurende zoektocht naar de vraag wat Gods bedoeling is met de schepping in al haar diversiteit. De vraag naar gerechtigheid, want:  no justice, no peace.  De kwestie van vergeving waar juist daders om moeten vragen aan slachtoffers.  Dat alles ligt in het hart van de theologische vragen waar wij ons als universiteit mee bezighouden.

Wij zijn kritisch op onszelf.

Het blijft een knagende vraag: hoe gaan we om met onze eigen (wellicht onbewuste) vooroordelen? Als universiteit doen we daar onderzoek naar. We onderzoeken waar verschillen tussen mensen als bedreigend en verrijkend worden ervaren. We willen de woede en de achtergronden daarvan begrijpen en de confrontatie met de pijnlijke werkelijkheid aangaan. Waar wordt ook in de PThU talent en ambitie gesmoord? Daarover gaan we steeds weer kritisch en respectvol het gesprek aan. Met geloofsgenoten, andersgelovigen en niet-gelovigen, dichtbij en ver weg. Daarin zijn we nieuwsgierig naar andere opvattingen, andere inzichten, andere geloofsuitingen, andere theologische contexten.

We kiezen voor het goede leven voor iedereen.

Zoeken naar waarheid en gerechtigheid zit in het DNA van de PThU, maar moet ook steeds opnieuw ontwikkeld worden. Daarom kiezen we voor onderzoek en onderwijs dat uit is op het goede leven: met anderen en voor anderen, in rechtvaardige instituties. Daarom moedigen we studenten en collega's aan om hun veelkleurige en beweeglijke identiteiten met trots vorm te geven. Daarom gaan we verbindingen aan met internationale partners wereldwijd en internationale geloofsgemeenschappen in Nederland. Wij stellen vragen en zijn bereid onszelf kritisch te laten bevragen. We kijken niet weg van ons verleden en leggen verantwoording af over onze rol vandaag de dag.

College van Bestuur,

Mechteld Jansen en Kees Boele

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.