Terugblik opening academisch jaar 2019

3 september 2019

Op 2 september 2019 opende de PThU het academisch jaar 2019-2020 in Vrijburg in Amsterdam.

Rijk aan spiritualiteit

Rector Mechteld Jansen zei tijdens haar openingstoespraak: "De samenleving heeft behoefte aan spiritueel leiderschap. Theologen - of zij nu binnen of buiten de geloofsgemeenschappen werken - kunnen dat bieden. Een goede opleiding helpt hen de krachtige en attractieve vertalers van de bijbel te zijn. Midden in de grote vragen van technologie, polarisatie tussen bevolkingsgroepen, gezondheidszorg en welzijn." Mechteld Jansen beschreef ook de keuzes die de PThU moet maken nu er minder geld beschikbaar komt voor de universiteiten met alfa- en gamma-studies. "De PThU gaat meer concentreren: juist op minder onderzoeksprojecten de krachten bundelen, maar wel op die projecten die onze reputatie waarmaken. Die gaan over de dynamische identiteitsvorming van mensen, ook in het geloof. En over het Goede Leven, wat mensen daaronder verstaan en hoe geloof en ethiek daaraan zinnig kunnen bijdragen." Concreet noemde Jansen hierbij het project 'Science and Religion in French-speaking Africa' en het project 'The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands'.

Lezing 'Postcolonial Leadership'

Prof. dr. Ian Nell van de Universiteit van Stellenbosch uit Zuid-Afrika gaf tijdens de academische plechtigheid een lezing over het thema 'Postcolonial Leadership. The challanges facing a new generation of theologians.'  In zijn lezing omschreef Nell 10 competenties die toekomstige theologen moeten bezitten om leiding te geven aan de kerk of een kerkelijke gemeentschap. Dit zijn: gevoel voor symboliek, rijke spiritualiteit, hermeneutisch sterk, pastoraal, visionair, kan bemiddelen en verzoening teweeg brengen, communicatief, innovatief, ondernemend en oog voor duurzaamheid. Lees de volledige tekst.

Docent en student van het jaar

Theo Pleizier, universitair docent praktische theologie (pastoraat en preken), werd verkozen tot docent van het jaar 2018-2019. De studenten waarderen hem omdat hij in zijn colleges een veilige ruimte weet te creëren waarin iedereen optimaal van elkaar kan leren. Daarnaast geven de studenten aan dat hij op discrete, integere wijze de pastorale casussen met de groep weet te analyseren, en voor de studenten dátgene eruit weet te halen en mee te geven wat voor juist hen belangrijk is. Mart Jan Luteyn werd verkozen tot student van het jaar. Hij was voorgedragen omdat hij een hele actieve student is. Hij heeft in het buitenland gestudeerd, is betrokken bij de PThU door zijn werk voor de Universiteitsraad, organiseert regelmatig activiteiten binnen de PThU en helpt mee met studentenwerving.

Liturgische viering

De opening werd afgesloten met een liturgische viering. Voorgangers hierin waren ds. Nynke Dijkstra-Algra (namens de generale synode van de PKN),  studentenpastor ds. Jasja Nottelman en ds. Joost Röselaers (namens de kerkelijke gemeenschap van Vrijburg). Het Vocaal Theologen Ensemble (VTE) onder leiding van dirigent Hanna Rijken en organist Sebastiaan 't Hart zorgde voor de muziek tijdens de viering.

  


Gezamenlijke opening Faculteit Religie en Theologie VU en PThU

Maandagmorgen 2 september openden de Faculteit Religie en Theologie VU en de PThU gezamelijk het collegejaar.

Op de foto zijn prof. dr. Ruard Ganzevoor (decaan VU) en prof. dr. Mechteld Jansen (PThU) te zien.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.