Bridging Gaps 2019 van start

26 september 2019

Veertien studenten zijn in september begonnen aan het Bridging Gaps programma, dat verbonden is aan het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (FRT VU/PThU). De studenten komen uit verschillende christelijke tradities – van pinkster tot Grieks-katholiek tot gereformeerd – en uit verschillende landen, namelijk uit Nigeria, Egypte, Malawi, Zuid-Afrika, Brazilië, Ecuador, Indonesië, Myanmar, India, Pakistan en Oekraïne.

Drie bruggen

Tot en met november zullen de studenten samen met Nederlandse studenten colleges volgen aan de PThU en de VU, onder supervisie van een begeleider vanuit PThU/VU werken aan een individueel onderzoek en door zogenaamde ‘exposure visits’ kennismaken met de Nederlandse maatschappij en kerk.

Zo gaat het in ‘Bridging Gaps’ over drie bruggen:

  • Een brug tussen de culturen van de studenten onderling en de Nederlandse cultuur
  • Een brug tussen de academische wereld van de studenten en die aan de PThU en VU
  • Een brug tussen universiteit en maatschappij

Inhoud van het programma

Het programma richt zich op theologie die van meerwaarde is voor maatschappij en kerk. Theologie die bijdraagt aan een menswaardig leven voor iedereen. Op deze manier is het een doorvertaling van waar de Faculteit voor Religie en Theologie en de Protestantse Theologische Universiteit voor staan.

Het programma wordt mogelijk gemaakt door een brede alliantie van maatschappelijke en academische partners: Kerk in Actie, de VUvereniging, de Gereformeerde Zendingsbond, het Baptisten Seminarie, het Sormanifonds, de Stichting Catharina Halkes Fonds, het Luthers Genootschap en het Erasmusprogramma.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.