De roeping van de kerk? Wens de ander vrede toe!

8 juli 2019

Wat is de roeping van de kerk in een samenleving waarin polarisatie toeneemt? Hoe ga je als kerk om met pluriformiteit? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens de 13e internationale conferentie van IRTI aan de PThU.

13e internationale conferentie van IRTI aan de PThU

Wat is de roeping van de kerk in een samenleving waarin polarisatie toeneemt? Hoe ga je als kerk om met pluriformiteit en hoe kun je bijdragen aan een vreedzame samenleving? Hoe voorkom je dat je als kerk, wanneer je het gesprek aangaat met anderen, ondanks je goede bedoeling alleen maar meer verdeeldheid schept?

Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de 13e tweejaarlijks internationale conferentie van IRTI, het International Reformed Theological Institute. Het thema van de conferentie was ‘The calling of the church in times of polarization’. Zo’n 100 predikanten, wetenschappers en andere geïnteresseerden woonden de 4-daagse internationale conferentie bij de PThU in Amsterdam bij. Op het programma stonden lezingen van sprekers van verschillende nationaliteiten. Zij plaatsten pluriformiteit, de roeping van de kerk en polarisatie in de context van hun culturele achtergrond en de samenleving waarin zij leven en werken. De deelnemers konden ook deelnemen aan een excursieprogramma in Amsterdam en kiezen uit wandelingen rondom de thema’s christendom en slavernij, LGBT in Amsterdam, en heilige of religieuze plaatsten.

Pluriformiteit

Predikant Anne-Meta Kobes uit Heerenveen was een van de deelnemers aan de conferentie. “Het was heel inspirerend om met wetenschappers en collega’s van over de hele wereld samen te zijn. Doordat je met mensen uit zoveel verschillende culturen bijeen bent, komt ‘pluriformiteit’ en hoe je daar mee omgaat, heel dichtbij. Begrijp je elkaar wel goed? Versta je hetzelfde onder bepaalde begrippen?”

We are too needy

Een van de keynote speakers van de conferentie was dr. Nadine Bowers-Du Toit van de universiteit van Stellenbosch uit Zuid-Afrika. Zij sprak in haar lezing over ‘conviviality’, de kunst en praktijk van het samen leven. “Samen leven betekent solidair zijn, op zoek gaan naar gemeenschappelijke bronnen, elkaar respecteren en bouwen aan een duurzame samenleving.” Daarnaast stelde Bowers dat “in het contact met de ander je je altijd moet realiseren dat jij zelf ook hulpbehoevend bent. Want als dat niet doet, houd je een machtsverhouding in stand tussen de gever en de ontvanger.”

Anne-Meta Kobes was erg aangesproken door deze lezing. “Ik kon hem zondags direct gebruiken in mijn preek. Wat doen wij als wij met ons verhaal de samenleving binnenstappen, komen wij dan meer doen dan alleen brengen? Of staan we ook open om te ontvangen? Bowers-Du Toit zei: ‘We are too needy’. Durven ontvangen, betekent beginnen bij de ander. We kunnen als kerk pas pluriform zijn als we ons echt in anderen verdiepen. Laten we ermee beginnen de ander eerst vrede toe te wensen.”

Interactie

Prof.dr. Heleen Zorgdrager, lid van het IRTI management team, kijkt terug op een geslaagde conferentie. "IRTI groeit uit tot een steeds belangrijker netwerk van contextuele en vernieuwende theologie in de Reformed traditie. We zien een verheugende toename van jongeren en vrouwen. Deelnemers komen van gevestigde gereformeerde instellingen wereldwijd, maar ook van bijvoorbeeld het meer evangelicale Fuller Seminary. Er vindt boeiende interactie plaats tussen Zuidafrikaanse en Indonesische theologen, tussen Hongaarse en Taiwanese theologen over de rol en roeping van de kerk rond kwesties van etniciteit, klasse, gender, ecologie of in relatie tot de overheid. Verrassend was het om het doopdebat van de synode van Dordt te bekijken door de postkoloniale lens van de Afroamerikaanse theoloog David Daniels (Chicago) of te horen over een contextuele theologie van de zee door de Molukse theoloog Steve Gaspertsz. We zien nu al uit naar de volgende IRTI conferentie die gehouden zal worden in 2021 in Yogyakarta."

De foto's bij dit bericht zijn gemaakt door Adham K. Satria-Spierings

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.