Een lastig verhaal: Schrijf jij de beste preek?

28 juni 2019

De Bijbel staat te boek als een ‘goed verhaal’. Toch is dat maar het halve verhaal. Want er zijn ook genoeg lastige passages. Met patriarchale trekken, tijdgebonden voorstellingen en teksten die overlopen van wraaklust en geweld. De Bijbel kan ook een weerbarstig boek zijn waarin verschillende stemmen elkaar tegenspreken. Allesbehalve eenduidig en eenvoudig. Voel jij je geroepen om deze zomer een preek te schrijven over een tekst die te boek staat als lastig? Neem dan deel aan de Nationale Preekwedstrijd 'Een lastig verhaal', georganiseerd door Liberaalchristendom.nl. Zowel theologen als niet-theologen worden uitgenodigd om in de pen te klimmen. 

Thema 

Drie teksten, die doorgaans in kerkdiensten worden gemeden, zijn het uitgangspunt. Het thema speelt in op het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN): ‘Een goed verhaal’. Dat thema verdient van harte bijval maar vraagt ook om kritische reflectie.

Deelnemers schrijven een tekst bij één van de volgende bijbelfragmenten:

  • Psalm 139: 19-22 ‒ De passage die start met: ‘God, breng de zondaars om’
  • Matteüs 23: 27-33 – Jezus scheldt tegenstanders uit voor ‘witgepleisterde graven’
  • Handelingen 5: 1-11 ‒ Zowel Ananias als Saffira vallen na hun bedrog dood neer

Verdedigen, uitdagen, weerspreken

De opdracht luidt: maak een originele, min of meer persoonlijke preek of overdenking van max. 700 woorden die recht doet aan de gekozen bijbeltekst. De bijdrage dient geschikt te zijn als verkondiging in een kerkdienst of een vergelijkbare samenkomst. Het is aan de deelnemers om de gekozen tekst te verdedigen, uit te dagen, te weerspreken of anderszins te verwerken in hun bijdrage.

De wedstrijd wordt gesponsord door Skandalon, uitgeverij voor boeken over godsdienst en samenleving. Er zijn twee hoofdprijzen van € 127 (de huidige preekvergoeding binnen de PKN), één voor niet-theologen en één voor predikanten en andere theologen (hbo/wo). Deelnemers die langer dan een jaar een opleiding theologie/religiewetenschap volgden maar deze niet voltooiden vallen onder de categorie ‘theoloog’. Naast de geldprijzen zijn er tweemaal twee aanmoedigingsprijzen.

Relivant

De organisatie is in handen van Relivant, de schrijversgroep die in 2016 het boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken publiceerde en nu beheerder is van de website Liberaalchristendom.nl. De visie van het genoemde boek (hfdst. 8 en 9) op de vraag ‘hoe om te gaan met lastige bijbelteksten’ hoeft door deelnemers niet gedeeld te worden.

De jury bestaat uit Monic Slingerland (chef Opinie Trouw), Piet Schelling (auteur Vreemd en bizar), Joost Smedema (journalist NOS, jong en buitenkerkelijk), Tewin van den Bergh (redacteur uitgeverij Skandalon) en Wilma Hartogsveld (schrijversgroep Relivant, secretaris).

Deadline: 10 augustus

Inzendingen dienen uiterlijk 10 augustus 2019, 23.59 uur in Word binnen te zijn bij de secretaris van de jury, via wilma.hartogsveld@gmail.com, onder vermelding van naam, adres, leeftijd, (voormalig) beroep en met de aanduiding: wel/niet theoloog. Deelnemers verlenen met hun inzending aan Relivant het recht van eerste publicatie op deze website en van een eventuele publicatie in een dagblad. Over de inhoud en uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Leden van schrijversgroep Relivant zijn uitgesloten van deelname.

Eind augustus zal de jury de drie genomineerden per categorie openbaar maken. De winnaar van de nieuwe preekschrijfwedstrijd wordt bekendgemaakt op het Preekfestival in Amersfoort, op dinsdag 17 september. Tijdens het Preekfestival vinden lezingen en workshops plaats in kerken en kapellen in de Amersfoortse binnenstad over het predikantschap. Winnende bijdragen worden geplaatst op Liberaalchristendom.nl.

Heel veel succes!

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.