Masterscriptie over seksueel misbruik wint Scriptieprijs 2019

11 april 2019

Marie Hansen-Couturier, tijdelijk onderzoeker bij de PThU, won voor haar masterscriptie over vergeving en seksueel misbruik de Jan Brouwer Scriptieprijs Religiewetenschappen en Theologie 2019. De prijs is ingesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en wordt jaarlijks toegekend aan een eminente masterscriptie op dit wetenschapsgebied. Op 10 april kreeg zij de prijs uitgereikt in Haarlem.

Scriptie over de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik

Marie Hansen-Couturier studeerde in september 2018 af voor de master Gemeentepredikant in Amsterdam. Haar scriptie, getiteld “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven?" verkent de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties vanuit feministisch-theologisch perspectief. Ze schreef de scriptie op het terrein van systematische theologie en genderstudies, onder begeleiding van prof. Heleen Zorgdrager en dr. Rein Brouwer. 

'De benadeelde moet in de eerste plaats gehoord worden'

Marie: “Als het gaat om seksueel misbruik in kerkelijke context, komt het vraagstuk ‘vergeving’ vroeg of laat op tafel – vaak eerder (te) vroeg dan (te) laat. SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, kwam met de vraag of hier theologisch onderzoek naar gedaan zou kunnen worden. Ik heb onderzocht wat voor benadeelden de moeilijkheden rondom vergeving zijn, en hoe ‘we’ (theologen, pastores, enzovoort) hier anders mee om zouden kunnen gaan. Mijn onderzoek laat zien: je kunt ook na seksueel misbruik vergeving ter sprake brengen, maar dat moet met voorzichtigheid gedaan worden. En er zijn een aantal voorwaarden voor je aan vergeving ‘toekomt’ – erkenning, ruimte voor woede en recht doen zijn daarin cruciaal. De benadeelde moet in de eerste plaats gehoord worden, niet overstemd door een te snelle roep om vergeving.” 


Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.