Waarom wij als theologen op 10 maart meelopen met de klimaatmars

6 maart 2019

Wij willen de aarde koesteren als schepping. Dat doen we omdat we een vergezicht hebben: een speelse, zorgzame en bevrijde schepping, waarin mens en natuur tot hun recht kunnen komen. Wij lopen mee om dit vergezicht te delen.

Als theologen hebben we goede redenen om de aarde als schepping te koesteren. Het is een feest om deel uit te maken van die schepping en ons niet boven haar verheven te achten. Meelopen met de Klimaatmars op 10 maart betekent voor ons dat we onszelf eerlijk in de spiegel zien. Het klimaat betreft ons immers allemaal en de aarde kijkt ons aan: wat hebben jullie met me gedaan toen het nog kon? Die vraag delen we met jongeren en ouderen; die vraag verlamt ons niet, maar zet ons in beweging.

Ook wij maken vliegkilometers en we gebruiken niet altijd openbaar vervoer naar ons werk. Meelopen betekent voor ons niet dat we met een beschuldigende vinger naar anderen wijzen, maar dat we bewuster zijn van onze zorg voor de aarde. We willen creatief zijn in het vinden van oplossingen in plaats van elkaar de maat te nemen. Oplossingen die rekenen op de wilskracht van mensen én rekening houden met de draagkracht van mensen. We kunnen ook met minder plastic, minder vlees en minder vervoer een goed leven hebben. En het past ons allemaal om in ons economische handelen rekening te houden met de beperkte draagkracht van de natuur.

Aarde koesteren als schepping

Als theologen bevragen wij het begrip van natuur: zien wij de natuur als een toneel waarop de mensen kunnen floreren, of zijn wij als mensen zelf deel van die natuur? Het behoud en onderhoud van de schepping is een opdracht van Godswege. Daarbij gaat het om de zorg voor alles wat op aarde leeft. Van het ‘rentmeesterschap’ uit het Bijbelboek Genesis tot aan het visioen van een Rijk van vrede en gerechtigheid: overal komen ons die Bijbelse grondwoorden als barmhartigheid, gerechtigheid, waardigheid en verzoening tegemoet. Meer en meer betrekking we die woorden op het ecologische evenwicht op de aarde. Van die aarde leven wij, met heel de bewoonde wereld. Niet als roofdieren, maar als beschermer van wat kwetsbaar is. We gunnen het goede leven aan degenen die na ons komen.

Duurzaamheid draait, theologisch gesproken, om zowel ecologische als sociale vragen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzaamheid geeft aan dat we ons omgaan met de aarde op de lange duur willen inrichten. En dat we wereldwijd, met alle mensen op aarde, uit alle windstreken, verbonden willen zijn. Veel mensen hebben meer te lijden van de klimaatverandering dan wij. Hun dagelijkse strijd om schaarser wordend water en vruchtbare grond is voor ons een reden te meer om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Wij willen de aarde koesteren als schepping. Dat doen we omdat we een vergezicht hebben: een speelse, zorgzame en bevrijde schepping, waarin mens en natuur tot hun recht kunnen komen.

Wij lopen mee op 10 maart omdat we dat vergezicht delen met onze kinderen, met zoveel jongeren met wie we deze aarde mooi willen houden. Kijkend naar onze kinderen, lerend van onze studenten, lopen wij 10 maart vooral mee, omdat we de hoop níet verloren hebben.

prof.dr. Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit
dr. Erica Meijers, universitair docent diaconaat PThU
drs. Pim Boven, manager bedrijfsvoering PThU

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.