Theo Hobsons gelovig humanisme

1 maart 2019

Een verzameling van de 20 belangrijkste artikelen van de hand van  theoloog Theo Hobson, bijeengebracht door Rick Benjamins.

Ter gelegenheid van De Vrijzinnige Lezing is bij uitgeverij Skandalon het boek Theo Hobsons gelovig humanisme. Christelijk geloof en seculier denken. verschenen. Dit is een inleiding op het werk van Theo Hobson onder redactie van Rick Benjamins, bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie en UD dogmatiek aan de PThU.

In dit boek zijn vertalingen opgenomen van twintig artikelen die Hobson publiceerde in kranten en tijdschriften als The Guardian en The Spectator. Die artikelen vormen een representatieve dwarsdoorsnede van Hobsons denken. Het boek bevat daarnaast een bespreking van Hobsons belangrijkste boeken door Rick Benjamins en wordt afgesloten met een interview. Het boek trok aandacht in de media en werd overwegend goed ontvangen. Recensies verschenen in Trouw, Volzin, Friesch Dagblad en NieuwWij.

Lezing

Op vrijdag 15 maart 2019 verzorgt de vooraanstaande Britse theoloog Theo Hobson De Vrijzinnige Lezing, om 20.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. Zijn lezing draagt de titel: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? De lezing wordt mede georganiseerd door Rick Benjamins, bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU en de RUG.

Hobson verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

Voor meer informatie en aanmeldingen zie www.devrijzinnigelezing.nl
 Naar aanleiding van:

Rick Benjamins (red.) en Theo Hobson, Theo Hobsons gelovig humanisme. Christelijk geloof en seculier denken, Skandalon Middelburg 2019, 160 pag.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.