Tussen Hooglied en #metoo: download de dieslezing 2019

9 januari 2019

Theologie en seksualiteit: in deze tijd van #metoo en Nashville is het een maar al te actueel onderwerp. Heleen Zorgdrager presenteerde tijdens de Dies Natalis van de PThU op 8 januari een brede, theologische blik op seksualiteit. In haar dieslezing kwamen onder meer theologische visies op seksuele relaties, homoseksualiteit, seksueel misbruik en gender-identiteit aan bod. Ook bood de lezing de eigen respons van Zorgdrager op deze vragen.

Inhoud van de dieslezing

"In deze lezing wil ik de blik breed houden, en de discussie rond macht en seksueel misbruik plaatsen in de context van een bredere culturele en theologische analyse van ontwikkelingen rond seksualiteit. De vragen waarmee ik vertrek zijn: Wat speelt er rond seks en intieme relaties in onze samenleving? Hoe bewegen kerk en theologie zich in dit veld van sociaal-culturele veranderingen? Hoe kan vanuit de theologie een (meer) constructieve bijdrage gegeven worden aan de maatschappelijke discussie over seksualiteit?"

Dies Natalis

Tijdens de Dies Natalis sprak ook rector Mechteld Jansen de wens uit van en voor PThU in het komende jaar: "De PthU wil voluit en onverbloemd theologische taal spreken. Het gaat om de waarheid, maar niemand heeft die waarheid; we moeten er altijd naar zoeken. Wij zoeken waarheid in meerstemmigheid. (...) De PThU is er voor mensen die zich willen laten aanspreken, voor mensen die ontvankelijk willen zijn. En die van daaruit willen spreken, creatief willen zijn."

Spreker Heleen Zorgdrager, rector Mechteld Jansen en voorzitter van de raad van toezicht Piet Hein Donner tijdens de Dies Natalis 2019.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.