In gesprek over bidden

25 januari 2019

Hoe vaak bid je? Wat verwacht je van gebed? Gebruik je een vastgelegde tekst als je bidt of eigen woorden? Dit soort vragen stelden studenten van de PThU en studenten van de Augustana-Hochschule uit het Duitse Neuendettelsau aan elkaar tijdens een ontmoeting in Amsterdam.

Kritisch waren de studenten uit beide landen naar elkaar, maar ook open en kwetsbaar. Ze deelden hun ervaringen rondom bidden en bevroegen elkaar waarom ze bidden zoals ze doen. Aanleiding voor het gesprek is een korte vergelijking van de Heidelbergse Catechismus en Luthers Catechismus over het onderwerp 'bidden'.

De Duitse studenten lijken minder te bidden dan de Nederlandse studenten, maar, zoals een van de Duitse studenten het heel mooi verwoordde: ‘Mijn hele leven moet een gebed zijn, bij alles wat ik doe moet ik in verbinding staan met God.’

Vaste formules of eigen woorden

De Nederlandse studenten, veelal gevormd door de nadere reformatie geven aan vaak moeite te hebben met formuliergebeden. 'Ik ben opgevoed met het idee dat je je eigen woorden moet gebruiken. Maar soms gebruik je, zonder dat je je ervan bewust bent, toch woorden uit vaste gebeden.' Een ander reageert dat formuliergebeden te weinig ruimte bieden voor je eigen relatie met God en dat er in het gebed ook ruimte moet zijn voor het werk van de Geest. Een Duitse student zegt juist wel graag gebruik te maken van woorden uit de Psalmen omdat gelovigen deze woorden al eeuwenlang gebruiken om emoties en ervaringen te delen.

Nut 

De studenten leggen elkaar ook de vraag voor wat zij verwachten van een gebed en of zij geloven dat bidden nut heeft. Een student brengt in dat niet-gelovige vrienden vaak vragen of bidden wel zin heeft: ‘Waarom zou God luisteren naar jouw kleine dagelijkse beslommeringen als er oorlog is en honger’. Sommige studenten zien bidden vooral als het bouwen aan hun relatie met God. ‘Zoals je in een gewone relatie moet communiceren met je partner, zo moet je ook met God praten.’ Voor andere studenten is bidden tot rust komen. 

Bidden hoeft dan niet altijd met woorden gepaard te gaan. Bidden kun je ook door te luisteren, door terug te denken aan mooie gebeurtenissen of door naar buiten te gaan.

Leren van elkaars spiritualiteit

De ontmoeting tussen de Duitse en Nederlandse studenten is een initiatief van academiepastor Jasja Nottelman.Het idee ontstond toen zij de Conferences of European University Chaplains bezocht en daar Pfr. Janning Hoenen, academiepastor aan de Augustana-Hochschule, ontmoette. Het doel van de bijeenkomst is dat studenten vanuit de Lutherse en gerefomeerde traditie elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over hun theologie, geloof en spiritualiteit. De bedoeling is dat er op termijn een uitwisseling ontstaat.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.