SCP-rapport brengt christelijk Nederland in kaart

20 december 2018

Minder dan de helft van de Nederlanders rekent zichzelf tot een religieuze groepering, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek in oktober bekend. Een nieuw rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, geschreven door onder meer PThU-hoogleraar Joep de Hart, werpt nu een blik op christelijk Nederland. De onderzoekers brachten veranderingen in kerkelijkheid en christelijke gelovigheid in kaart. Het rapport verscheen gisteren en is gratis te downloaden.

Nederland ontkerkelijkt

Wellicht geen verrassende conclusie uit het rapport is dat Nederland al decennialang ontkerkelijkt. De onderzoekers - naast Joep de Hart ook Pepijn van Houwelingen - plaatsen Nederland daarbij in de Europese middenmoot: we zijn niet zo seculier als Scandinavische landen, en niet zo religieus als van oudsher katholieke landen als Polen, Ierland, Portugal en Oostenrijk. Vooral onder katholieken is er veel ontkerkelijking. Daarbij is heel Europa overigens een uitzondering: de rest van de wereld blijft onverminderd religieus.

Vervreemding van geloofstraditie

Een conclusie die voortvloeit uit de ontkerkelijking, is dat steeds minder mensen christelijke ideeën aanhangen, zoals de Bijbel als woord van God of leven na de dood. "Het verval gaat gepaard met een sterke stijging van de percentages die het geloof op de genoemde punten zonder meer afwijzen of op zijn minst sterk relativeren," aldus het rapport. Er blijft wel waardering voor de maatschappelijke rol van de kerk, maar die hangt wel sterk samen met daadwerkelijke kerkgang.

Omarming van christendom

Twee groeperingen omarmen het christendom juist méér, aldus het rapport: jongeren binnen de protestantse kerk en migrantenkerken. Die laatsten - een groep van naar schatting 1 miljoen migranten-christenen - zijn ook maatschappelijk zeer actief, bijvoorbeeld via taalcursussen en sollicitatiehulp.

Religiositeit verdwijnt toch niet

Ondanks de ontkerkelijking zien de onderzoekers de religiositeit niet direct verdwijnen. "Eerder dan van het verdwijnen van religie lijkt er vooralsnog vooral sprake van selectieve affiniteit met geloofswaarheden en soms van de herinterpretatie of transformatie van religieuze inhouden," zegt het rapport. Hoe die nieuwe vorm van religiositeit er dan uitziet, daarop gaat het SCP in in een derde rapport, dat volgend jaar moet verschijnen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.