Levendige discussies tijdens workshop iconen schilderen

19 december 2018

Het was een levendige dag tijdens de Scriptorium workshop op zaterdag 15 december. Onder de bezielende leiding van meester-iconenschilder David Chichua ging een groep cursisten aan de slag om hun eigen icoon te schilderen. En de gemaakte producties mogen er zeker zijn!

De kunst van het iconen schilderen

Iconen schilderen op basis van de Schrift gebeurt vanouds in Oosterse tradities van het christendom, bijvoorbeeld in Byzantium, Georgië en Rusland. Maandelijks gebeurt het nu ook op zaterdag bij de PThU. David Chichua neemt Scriptorium-cursisten mee in de wetenschap van de iconografie van het religieuze boek. Hij verbindt dat met de kunst van het iconen schilderen zelf. Deelnemers werken aan producties die ze thuis kunnen gebruiken: deze religieuze kunst is immers ‘vanuit de praktijk’ en ‘voor de praktijk’.

Zelf iconen schilderen

Iedere deelnemer zocht een icoon-model uit dat hen bijzonder aansprak qua thema en vormgeving en niet te lastig is ineens voor iemand die voor het eerst een penseel gaat hanteren. Vervolgens werkten zij daaraan in hun eigen tempo. Daarbij kregen ze instructie van David Chichua: vanaf de eerste opzet (maken van een schets met potlood), aanmaken van tempera, kleurgebruik, opzetten van contouren met penseel, lagen aanbrengen en zo verder door alle fasen van het schilderproces heen. Een fascinerend gebeuren, aldus organisator Stefan Royé.

Levendige uitwisseling van ervaringen

Deelnemers waren niet alleen actief, maar ook inhoudelijk sterk betrokken. Tal van interessante vragen en onderwerpen kwamen voorbij, waarop David zijn visie gaf vanuit zijn rijke ervaring. Er vond een levendige uitwisseling van ervaring en denkbeelden plaats. Zo nam een van de deelnemers een aantal spintollen mee, omdat ze die op een icoon van de Moeder Gods (Maria) afgebeeld zag en gefascineerd was door het gegeven. Zij demonstreerde hoe het werkt: spinnen met een tol.

Volgende Scriptorium workshop

De volgende Scriptorium workshop met David Chichua is op zaterdag 26 januari. Iedereen is van harte welkom om hieraan deel te nemen!

Steun het Scriptorium collectief

Wie die dit productieproject wil steunen, kan contact opnemen met de coördinator van het Scriptorium Collectief, Stefan Royé: stefanroye@hetnet.nl.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.