Dr. Ronelle Sonnenberg benoemd tot universitair docent Youth Ministry

30 november 2018

De Protestantse Theologische Universiteit heeft P.M. (Ronelle) Sonnenberg (1980) benoemd tot universitair docent Youth Ministry aan de PThU locatie Amsterdam. De kleine synode van Protestantse Kerk Nederland heeft vandaag ingestemd met haar benoeming. Sonnenberg volgt daarmee dr. A. (Jos) de Kock op die in september afscheid nam van de PThU.

Onderzoek

Youth ministry is de aanduiding voor al het werk van professionals in kerken, maar ook op scholen, waarbij geloofsoverdracht plaatsvindt aan kinderen en jongeren. Sonnenberg is een onderzoeksproject met de titel ‘Geloven op ‘gezag’' aan het opzetten. Een praktisch theologisch onderzoek naar religieus ‘gezag’ en jongeren. Geloofsoverdracht stokt, zo ervaren veel geloofsopvoeders. Geloofsoverdracht kan ook ontsporen. Het onderzoek zal ingaan op de vraag welke invloed ‘gezaghebbende anderen’ hebben op geloofsontwikkeling van jongeren. Hoe zien de gezagsrelaties eruit? Welke impact hebben die op de manier waarop jongeren geloven? Hebben zij invloed op hoe jongeren hun plek binnen de kerken innemen? Voor studenten theologie is dit relevant omdat zij willen weten van wie jongeren-van-nu iets aannemen. Sonnenberg wil met dit onderzoek inzichtelijk maken hoe in deze tijd geloofsopvoeding en – overdracht kan plaatsvinden. 

Loopbaan

Sonnenberg studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht en werd tot predikant opgeleid aan de het HTWI, de voorloper van de PThU. In 2014 promoveerde zij op een onderzoek getiteld Youth Worship in Protestant Contexts. A practical theological theory of participation of adolescents. Ze heeft als coördinator bij het Onderzoekscentrum voor Kerk, Jeugd en Cultuur actief verbinding gemaakt tussen onderzoek en praktijk rondom youth ministry. Als predikant in Doorn en Alphen aan de Rijn kent Sonnenberg het jeugdwerk in kerkelijke context uit de praktijk.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.