Dr. Pieter Vos benoemd tot bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht

26 november 2018

De Protestantse Theologische Universiteit heeft dr. Pieter Vos (1970) benoemd tot bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging Krijgsmacht aan de PThU-locatie Groningen. De synode van de Protestantse Kerk Nederland heeft ingestemd met de benoeming. Vos gaat onderzoek doen naar het van belang van de protestantse geestelijke verzorging voor de krijgsmacht.

De leerstoel die Vos gaat bekleden is ingesteld door de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. De aanstelling van Vos gaat in op 1 januari 2019. Het betreft een termijn van vijf jaar.

Onderzoek
Militairen kunnen tijdens hun werk met grote existentiële vragen te maken krijgen. Ze kunnen daarmee terecht bij de geestelijke verzorging. Vos gaat onderzoek doen naar de manier waarop verschillende visies binnen het protestantisme op ‘goed leven’ en ‘goed samenleven’ kunnen bijdragen aan die begeleiding. De leerstoel geeft een extra impuls aan masterstudenten en promovendi met belangstelling voor geestelijke verzorging in de krijgsmacht.      

Loopbaan
Vos is op dit moment universitair docent Ethiek aan de vestiging Amsterdam van de PThU en directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI). Eerder was hij lector Morele Vorming aan VIAA hogeschool in Zwolle. Ook was hij als geassocieerd onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vos studeerde theologie aan onder meer de Theologische Universiteit Kampen. In 2002 promoveerde hij cum laude op een proefschrift getiteld De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden.

Over de PThU en de Dienst Geestelijke Verzorging
De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, met vestigingen in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen en hun relaties in te gaan op vragen die worden opgeroepen in en door het werken in de krijgsmacht.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.