Terug naar Nazareth

31 oktober 2018

Net afgestudeerd en al meteen door naar Israël: onze oud-student Wilma Blaak duikt in de wereld van de oecumenische verbondenheid met Israël. Ze vertelt kort iets over haar doelstellingen. En die zijn niet de minste.

Bachelorscriptie leidt naar Nazareth

"Ik zal van 31 oktober tot 24 november in Israël verblijven," vertelt Wilma. "Mijn reis is een vervolg op een verblijf van vijf weken in Israël in 2015. Daar verbleef ik voor een groot deel in Nazareth, vanwege mijn interesse in Dr. Hans Bernath, die samen met zijn vrouw Madeleine ruim dertig jaar in Nazareth woonde en werkte in een van origine Schots ziekenhuis. Dr. Gert van Klinken, die vanuit kerkhistorisch perspectief is geïnteresseerd in de Protestantse presentie in Israël, had mij op dat spoor gezet. Recent schreef ik mijn bachelorscriptie naar aanleiding van de Bernaths die op eigen wijze invulling gaven aan hun missionaire presentie.

Een Palestijnse theoloog, de Anglicaan Shafik Farah, schreef aan de hand van hun biografie een boek 'What shall I do with my life' en geeft op deze wijze zijn theologische visie op missionaire presentie, die bij voorkeur niet op afstand maar in de plaatselijke context tot stand komt. In lijn van de Bernaths verbleef ik voor mijn onderzoek enkele weken in Nazareth. Uiteraard is dat veel te kort om een goed beeld van de samenleving te krijgen, maar voldoende om mijn interesse te wekken in diverse thema's. Mijn komende reis wil ik mij met twee vragen bezighouden. Die vragen zijn niet alleen onder mijn eigen huid gaan zitten, maar worden ook in de Israël-Palestina nota van de PKN (2008) benoemd."

Waarom missionair present zijn in Israël?

"In het kort samengevat: Waarom weet de kerk zich geroepen om missionair present te zijn in het heilige land? Ten eerste, vanwege haar onopgeefbare verbondenheid met Israël. Ten tweede, vanwege de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen. En ten derde, omdat de kerk een diaconale bijdrage wil leveren in de regio.

Als gelovige die is opgegroeid met liefde voor Israël staat de verbondenheid met dit volk niet ter discussie. Er is wel een voortdurend spanningsveld hoe je in een gepolariseerde samenleving een brugfunctie kunt vervullen en tegelijkertijd kunt bijdragen aan Bijbelse gerechtigheid.

Omdat de bevolking van Nazareth voornamelijk bestaat uit Palestijnen, houd ik mij vooral bezig met de genoemde oecumenische verbondenheid en met de mogelijkheden om diaconaal bij te dragen. Gesteund en gevoed door kerk en universiteit, onderneem ik deze reis op persoonlijke titel. Waarbij ik de mogelijkheid niet uitsluit dat mijn verkenning leidt tot het slaan van 'bruggetjes' tussen Nederlandse en Palestijnse christenen, en tussen onderwijsinstellingen uit beide werelden."

Wat staat er op de planning?

"Naast ontmoeten van oude vrienden, en een moment van bezinning, passend bij een gap year, hoop ik diverse vertegenwoordigers van kerkelijke en maatschappelijke organisaties te ontmoeten. Ook zou het mooi zijn wanneer ik mijn huiswerkopdracht kan uitvoeren die ik kreeg bij de cursus 'contextueel bijbellezen', ontwikkeld door Kerk in Actie. En last but not least: Op 9 november organiseer ik een filmavond in Cultural Cafe Liwan in Nazareth. De documentaire 'Al Sabbar/Cactusfigs die zal worden vertoond, was een van mijn bronnen voor mijn scriptie en geeft inzicht in de wijze waarop de Bernaths hun weg zochten in hun streven naar politieke neutraliteit. De terugloop van het toerisme in Nazareth draagt bij  aan een langdurige economische malaise. Liwan is een initiatief dat lokale bewoners hebben genomen om de Palestijnse cultuur uit te dragen en hoopt een impuls te geven aan het toerisme."

Bekijk meer op het blog

Wilma houdt een blog bij op https://wilmablaak.wordpress.com. Daar kunnen belangstellenden lezen over haar reis.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.