Home/actueel/PThU agenda/Proeven aan geestelijke begeleiding
2 februari 2018

Proeven aan geestelijke begeleiding

Datum: vrijdag 2 februari 2018

Tijd: 10.30 - 15.00 uur

Plaats: PThU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Aanmelding: voor 26 januari 2018 via het aanmeldformulier

Voor wie: Predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en andere belangstellenden

Kosten: Deelname is gratis. Deelnemers worden gevraagd zelf lunch mee te nemen

Hoe komen mensen in onze tijd tot zichzelf en tot de ander, tot de Ander? Geestelijke begeleiding is een oude begeleidingsvorm die mensen gidst op de weg van hun godsverlangen. Juist in de context van een gefragmentariseerde wereld, een krimpende kerk en een toenemend aantal zinzoekers blijkt deze begeleidingsvorm van belang. Er is een groeiend aanbod in de permanente educatie op dit gebied: een individueel begeleidingstraject, de jaargang Zorg voor de Ziel, de introductiecursus Geestelijke Begeleiding en de vernieuwde 2-jarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU. Laatstgenoemde start in september 2018 in nauwe samenwerking met het Titus Brandsma Instituut.

Wie de smaak te pakken wil krijgen is welkom bij een Proeverij op 2 februari 2018, van 10.30-15.00 uur op de PThU Amsterdam. Dr. Anne-Marie Bos (Titus Brandsma Instituut) brengt een thematiek uit de opleiding tot leven en er zijn diverse workshops op dit vlak.

Doel

Kennismaking met vormen van geestelijke begeleiding in de Permanente Educatie voor protestantse theologen. Daarbij gaat het zowel om het ontvangen van als de scholing in geestelijke begeleiding:

- individuele geestelijke begeleiding (aangestuurde aanbod)

- introductiecursus Geestelijke Begeleiding

- 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding (specialisatie)

- jaargang Zorg voor de Ziel

Programma

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee

10.30 uur Welkom - Aandachtsmoment

10.45 uur College van dr. Anne-Marie Bos (Titus Brandsma Instituut Nijmegen)

Thema: De geestelijke weg zoekt ruimte

Gelegenheid om te reageren

12.15 uur Presentatie van de workshops waarin de deelnemers kunnen proeven aan

1. de 2-jarige opleiding Geestelijke Begeleiding (Lex Boot, Petra Galama, Arie Molendijk)

2. de jaargang Zorg voor de Ziel (Seintje Bos)

3. het ontvangen van individuele geestelijke begeleiding - wat en hoe? (Dick Sonneveld)

4. mystieke tekstlezing - Therese van Lisieux (Mariska van Beusichem)

5. dromen en geestelijke begeleiding (Barbara Koning)

6. Collatio (samenspraak) als werkvorm in de geestelijke begeleiding (Tytsje Hibma)

12.30 uur Lunchtijd (deelnemers nemen zelf lunch mee)

13.00 uur Workshops - ronde 1

13.45 uur Pauze

14.00 uur Workshops - ronde 2

14.45 uur Gezamenlijke afsluiting

Meer informatie

Voor meer informatie over deze dag kunt u contact opnemen met mw. drs. Tytsje Hibma, coördinator opleiding Geestelijke Begeleding (email: thibma@hetnet.nl, telefoon 0517-341859)