Home/actueel/PThU agenda/Barthianum 2020
28 januari 2020

Barthianum 2020

Iedereen die wel eens door Barths Kirchliche Dogmatik gebladerd heeft, zal het zijn opgevallen: tussen de grootgedrukte alinea’s treffen we regelmatig passages aan in kleine lettertjes, de zogenaamde ‘excursen’. Aanvankelijk functioneerden die als een strijdtoneel waarin Barth polemiseerde met andere theologen, maar gaandeweg krijgen ze de functie van exegetische onderbouwing van zijn dogmatische standpunten.

Op het Barthianum 2020 (28 januari) proberen we al lezend te ontdekken hoe de kleine lettertjes zich verhouden tot de grote letters. We bestuderen gedeeltes uit KD IV/1, §59, waar Barth uitlegt hoe het werk van Christus samengevat kan worden als ‘de Rechter die in onze plaats terechtgesteld is’. Hoe kan deze gedachte, die we ook in de Heidelbergse Catechismus terugvinden (vraag 52), Bijbels-theologisch onderbouwd worden? En welke kritiek is er op Barths exegese te geven vanuit het perspectief van Frans Breukelman?

Programma

09:45 uur: Ontvangst met koffie/thee
10:00 uur: Opening (plenair), gevolgd door tekstlezing in groepen
12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)
13:15 uur: Tekstlezing in groepen (II)
15:45 uur: Plenaire afsluiting
16:15 uur: Einde

Teksten

Als gezamenlijke lezing:

  • Groep 1 leest: K. Barth, § 59.2 ‘Der Richter als der an unserer Stelle Gerichtete’ Kirchliche Dogmatik IV/1 (Zürich: EVZ, 1953), 231-311. Daarvan: 232-233, 246-250 (plenair) en 286-311.
  • Groep 2 leest: F.H. Breukelman, ‘Een verklaring van de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht: Matth. 18:23–35’, Om het levende Woord 1/1 (december 1966), 38–63; in het Duits verschenen als: F.H. Breukelman, ‘Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalksknecht: Matthäus 18,23–35’, in: E. Busch, J. Fangmeier & M. Geiger (red.), ΠΑΡΡΗΣΙΑ: Karl Barth zum achtzigsten Geburtstag am 10. Mai 1966 (Zurich: EVZ, 1966), 261-287

Aanbevolen voor verdere studie:

  • ‘Die Erlaubnis zu schriftgemäßem Denken’, in: E. Wolf, C. von Kirschbaum & R. Frey (red.), Antwort. Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Barth (Zürich: EVZ, 1956), 29–51 (ook in Miskotte, Verzameld Werk 2, 196-220)
  • G. Bergner, Um der Sache Willen. Karl Barths Schriftauslegung in der Kirchlichen Dogmatik (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015)
  • G. van Zanden, Bij het begin beginnen. Het Bijbels-theologische project van Frans Breukelman (Utrecht: KB, 2019), 79-110

Praktische informatie

Datum: 28 januari 2020
Locatie: PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: € 15 per persoon, ter plaatse via pin te voldoen
Aanmelden is mogelijk tot en met 21/1/2020.