Home/actueel/PThU agenda/Boekpresentatie Leo Mietus in de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
24 oktober 2019

Boekpresentatie Leo Mietus in de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Collega en seminariumdocent Leo Mietus heeft een nieuw boek geschreven: Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte. In dit werk besteedt Leo onder meer aandacht aan het bombardement op Dordrecht van 24 oktober 1944, toen de buurt van het toenmalige kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) werd getroffen en er ook enkele gemeenteleden omkwamen. Exact 75 jaar na deze ingrijpende gebeurtenis wordt het boek gepresenteerd. Je bent van harte welkom!

Donderdag 24 oktober 2019 is voor Dordrecht een gedenkwaardige dag. Het is dan 75 jaar geleden dat de omgeving van het toenmalige kerkgebouw (Kruiskerk) van de VEG door de geallieerden werd gebombardeerd, waarbij ook gemeenteleden om het leven kwamen. Op die dag wordt in de VEG Dordrecht een boek over haar oud-predikant ds. Jac. Lissenberg gepresenteerd.

Jac. Lissenbergs verzet tegen fascisme en nationaalsocialisme

Het boek gaat over Lissenbergs reactie op het fascisme en nationaalsocialisme en vervolgens over de bezetting en bevrijding. Daarnaast wordt zijn positie in de Bond van VEG belicht en is zijn in Dordrecht gehouden bevrijdingspreek van 13 mei 1945 opgenomen.

Kerkgeschiedenis van Nederland

Het boek is vanwege het bronnenonderzoek niet alleen van belang voor de VEG Dordrecht, maar ook voor anderen. Het werpt onder andere nieuw licht op de vrije evangelische Beginselen en de maranathaprediking in de jaren ’30 en ’40 en het legt spanningen bloot tussen wereldmijdende en wereldbetrokken stromingen die tot op de huidige dag een rol spelen in de Bond van VEG. Het heeft bovendien ‘een bredere relevantie voor de kerkgeschiedenis van Nederland tijdens de bezetting en in de jaren daarvoor en daarna,’ zoals Lissenbergs kleinzoon prof. dr. Wouter J. Hanegraaff in het Woord vooraf opmerkt.

Gedenkplaat acht oorlogsslachtoffers

Het boek bevat ook een beschrijving van de gedenkplaat, waarop acht oorlogsslachtoffers van de VEG Dordrecht vermeld worden. Deze gedenkplaat, die eerst in de Kruiskerk hing en later in de Opstandingskerk, zal na een gedachtenismoment worden overgedragen aan archivaris Wim Koole. Hij zal dit object onderbrengen in het Regionaal Archief Dordrecht, waar het archief van de VEG al is ondergebracht. Koole zal op 24 oktober tevens de beschrijving van dit archief aanbieden.

Programma

Het belooft een interessante middag te worden:

14:00 uur: inloop met koffie

14.30 uur: start programma

  • De bijeenkomst  zal worden geleid door de voorzitter van het Seminariumbestuur ds. Ed van den Berg-Strijker (oud-predikant VEG Dordrecht).
  • Muzikale medewerking wordt verleend door het barokensemble The Counterpoints (Aljosja Mietus en Thomas Triesschijn).

16.30 uur: einde bijeenkomst

Aanmelding wordt op prijs gesteld. Dat kan bij de secretaris van de kerkenraad van de VEG Dordrecht:

mw. Ria Harriss-van der Salm
T: 078-6558868
E: RHarriss @ vanderSalm.net

Locatie

In het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente
S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht

Boek aanschaffen

Leo Mietus, Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte. De vrije evangelische predikant ds. Jac. Lissenberg en zijn verzet tegen het fascisme en nationaalsocialisme (2019)

Het boek is na afloop van de presentatie te koop en kost € 25,00. Vanaf 24 oktober is het ook te bestellen via het Bondsbureau VEG te Velp
T 026-3648249
E info @ bondveg.nl.

De prijs wordt dan vermeerderd met de verzend- en administratiekosten. Hetzelfde geldt voor bestellingen via de boekhandel.