Home/actueel/PThU agenda/Promotie Berry Muchemwa: studie van Pinksterbeweging in Zambia
5 december 2019

Promotie Berry Muchemwa: studie van Pinksterbeweging in Zambia

Berry Muchemwa (Makhanda, Zuid-Afrika) verdedigt op donderdag 5 december om 15.45 uur zijn dissertatie. Titel van de dissertatie is 'Born-again, Morality and Transformation. An Ethnographic Case Study on Pentecostal Conceptualisation of Corruption'. De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Over het proefschrift

De studie richt zich op de relatie tussen de Pinksterbeweging en het charismatisch christendom en het steeds verder uitdijende gezwel van corruptie in Zambia. Het onderzoek bestaat uit etnografisch casestudies van twee Pinksterkerken in Kitwe, namelijk de Assemblies of God in Kwacha en de Bread of Life Church International in het centrum van Kitwe. Het belangrijkste doel van deze studie is om te onderzoeken op welke manier(en) de Pinksterkerken het probleem van corruptie conceptualiseren en op welke manier(en) de gelovigen hiermee omgaan. Met andere woorden, wat is de mogelijke discursieve relatie tussen de spiritualiteit van Pinksterkerken en de perceptie van gelovigen van corruptie? De focus in dit onderzoek ligt op de Pinksterbeweging, omdat deze vorm van christendom momenteel de snelst groeiende religieuze beweging in het Zuidelijk halfrond is. In Zambia is het met name de zogenoemde ‘health and wealth’, ‘prosperity’ variant van de Pinksterbeweging die dominant is. De invloed van deze theologie op het geloof en het leven van de gemeenteleden is groot. Het leven van de gelovigen is doortrokken van de hoop op door God gegeven ‘gunsten’ of ‘doorbraken’. Dit proefschrift onderzoekt in hoeverre deze Pinksterbeweging in staat is om haar gelovigen een moreel en spiritueel kader te bieden om op een adequate manier om te kunnen gaan met de corruptie in het land.

Over deze promovendus

Berry Muchemwa (1969) groeide op in Harare, Zimbabwe. Aan het Rooms-Katholieke priesterseminarie aldaar studeerde hij filosofie en theologie. In 2004 zette hij zijn academische studie voort met een Master Interculturele theologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij cum laude afstudeerde. In de daaropvolgende jaren groeide hij toe naar een roeping in de Anglicaanse kerk. In 2009 werd hij hoofd van de priesteropleiding van het St. John the Evangelist Anglican Seminary in Kitwe, Zambia. Daar werkte hij tot 2017, toen hij priester en docent praktische theologie werd aan het College of Transformation in Makhanda (voorheen Grahamstown), Zuid-Afrika. Hij woont daar samen met zijn vrouw en twee kinderen.

Promotor: prof. dr. M. Barnard

Copromotor: dr. R. Brouwer