Home/actueel/PThU agenda/Avondmaal buiten de kerkdienst?
28 maart 2019

Avondmaal buiten de kerkdienst?

Reflecteren op een (nieuwe) praktijk

Zelf avondmaal vieren is in opkomst, bijvoorbeeld in het gezin of in kringverband. Steeds vaker besluiten gemeenteleden om – in de context van protestantse spiritualiteit – los van een kerkelijke viering avondmaal te vieren.

Wim de Bruin (CGK) schreef in een kritische blog (RD 18 april 2017) over avondmaalsvieringen in kleine kring in relatie tot de ‘officieel ambtelijke liturgie’: “Zo borgt een ambtelijke viering twee belangrijke dingen: Christus ontvangen doe je in gelovige ontvankelijkheid; en dat verbindt je met het héle lichaam van Christus. De wens het avondmaal op allerlei momenten thuis te vieren is goed. Het is alleen wel nodig om die praktijk in te bedden in een goed ambtelijk en liturgisch kader.”

Wat doen we dan met het verlangen van mensen om in kleinere gemeenschappen, waarin men elkaar ‘echt’ kent, verbondenheid met Christus en elkaar te vieren? Wat viert men eigenlijk in deze ‘kleine groepen’? Wat viert men eigenlijk in ‘de kerkdienst’? Hoe kunnen we hierop reageren en hoe moeten we handelen? Hoe raken de waarneembare realiteit van gelovigen en de systematische bezinning hierop elkaar?

De hoofdvraag die centraal zal staan is:

Welke aspecten spelen een rol bij het nadenken over het vieren van het avondmaal in kleine ecclesiale groepen (niet ‘plenaire kerkdienst’)?

  • Hoe is de praktijk en/of wens om in kleine groepen het avondmaal te vieren te duiden?
  • Wat zijn ontwikkelingen in orthodox-protestants Nederland (PKN, CGK, GKv, NGK, Baptisten, evangelicale kerken/groepen)?
  • Welke invalshoeken zijn relevant om hierover verder door te denken?

Sprekers

Met Jan-Martijn Abrahamse, Jasper Bosman, Mirella Klomp, Arjan Plaisier, Hans Schaeffer, Maarten Wisse

Programma

09.15 – Ontvangst
10.00 – Opening en introductie, door Hans Schaeffer
10.20 – Ervaringsverhaal ‘ambtelijke viering’
10.35 – Ervaringsverhaal ‘nieuwe praktijk’
10.50 – Lezing 1: Christus-representatie, door Maarten Wisse
11.10 – Lezing 2: Avondmaalsbeleving en spiritualiteit, door Jasper Bosman
11.30 – Gesprek tussen sprekers en zaal, onder leiding van Hans Schaeffer
12.00 – Lunch
13.00 – Lezing 3: Ambtstheologische reflectie, door Jan-Martijn Abrahamse
13.20 – Lezing 4: Ecclesiologisch perspectief, door Hans Schaeffer
13.40 – Lezing 5: Rituologisch perspectief, door Mirella Klomp
14.00 – Gesprek tussen sprekers en zaal, onder leiding van Maarten Wisse
14.30 – Pauze
15.00 – Reactie ervaringsdeskundige ‘nieuwe praktijk’ op hetgeen hij/zij heeft gehoord
15.10 – Reactie ervaringsdeskundige ‘ambtelijke viering’ op hetgeen hij/zij heeft gehoord
15.20 – Reflectie op de studiedag, door Arjan Plaisier
15.40 – Afsluiting en blik op vervolg, door Maarten Wisse
16.00 – Borrel

Locatie en datum

Deze studiedag vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 van 10.00 - 16.00 uur bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Deelname en aanmelden

Deelname aan deze studiedag kost € 49. 

Studenten betalen € 25. Zij kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Rianne ten Voorde via hlwtenvoorde@akzplus.nl

Bent u predikant en wilt u de dag bijwonen in het kader van PAO, dan betaalt u € 65. 

Deze studiedag wordt georganiseerd door de PThU en de TU Kampen.