Home/actueel/PThU agenda/Noordmans Studiedag 2019 'Creatieve verbeelding als kritische theologie'
3 juni 2019

Noordmans Studiedag 2019 'Creatieve verbeelding als kritische theologie'

Tijdens de Noordmans studiedag gaan drie sprekers in op het thema 'Creatieve verbeelding als kritische Theologie'. 

Sprekers

Dr. Tjerk de Reus geeft een indruk van Den Bestens theologisch-poëticale exercities op het veld van de Nederlandse poëzie. Die stelt hij in het licht van Noordmans’ scheppingsbegrip, gerelateerd aan diens verdere reflecties over de letteren. Valt de literaire positie van Den Besten beter te begrijpen in het licht van Noordmans? Of krijgen bepaalde theologische motieven bij Den Besten ‘vlees op de botten’, juist omdat hij zich diepgaand beweegt in het gebied van de moderne Nederlandse verskunst? Kortom, wat zien we wanneer we Den Besten en Noordmans samen lezen?

Onder de titel ‘Noordmans en de poëzie van zijn tijd’ bekijkt prof.dr. Martien Brinkman hoe Noordmans vanuit de theologie kritisch ingaat op poëtica. Hij besteedt dan aandacht aan het dichterlijke werk van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt. Hij belicht vooral hun Jezus-beeld, hun sacramentsbegrip en hun opvatting van het Woord. Tevens gaat hij na hoe Noordmans’ eigen verbeelding in dit verband te waarderen valt.

Dr. Karel Blei bespreekt de eigen aard van Noordmans’ omgang met de bijbelteksten, met name zijn uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Dat Miskotte zich in deze uitleg niet helemaal kon vinden, weerspiegelt het verschil tussen beider theologische posities. Blei laat zien hoe dit verschil onder meer te maken heeft met Noordmans’ kritiek op Karl Barth.

Over de sprekers

Dr. Tjerk de Reus is literatuurcriticus en journalist voor het Friesch Dagblad en De Nieuwe Koers en incidenteel voor andere bladen. In 2018 promoveerde hij op het proefschrift Ad den Besten. Deelbiografie 1923-1955. Oorlogstijd / de Vijftigers.

Prof.dr. Martien Brinkman is emeritus-hoogleraar oecumenische / interculturele theologie aan de Vrije Universiteit. De laatste jaren houdt hij zich intensief bezig met poëzie. In 2014 verscheen van zijn hand Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt.

Dr. Karel Blei is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Van 1987 tot 1997 was hij secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij publiceerde onder andere de boeken Noordmans, dat in het Engels vertaald werd, en Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd.

Locatie en tijdstip

Locatie: PThU-zaal, Protestantse Theologische Universiteit (PThU), De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Tijdstip: 10.30 uur - 16.00 uur

Programma

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het ochtendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch.

Kosten

  • Donateurs: € 20
  • Niet-donateurs: € 40
  • Studenten: € 10 (inclusief lunch)

De kosten kun je op de dag zelf betalen.

Donateurs van de Stichting dr. O. Noordmans ontvangen de lezingen uiteindelijk ook in druk in een nieuw Noordmans Cahier.

Aanmelden

Aanmelden kan via e-mail bij de secretaris:  Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl of telefonisch: 0548 - 655 635.

Nadere informatie is ook te krijgen bij de voorzitter, dr. A. van der Kooi, 038 - 3325 274 of e-mail a.vd.kooi@planet.nl.