Home/actueel/PThU agenda/Barthianum 2017
24 januari 2017

Barthianum 2017

Ter voorbereiding op de 35e Karl-Barth-Tagung: “Irreguläre Theologie – und die Predigt. Karl Barths homiletische Methode”


Wanneer? dinsdag 24 januari 2017, 10:00 tot 16:30

Waar? Werkgroepzaal 5/6 PThU, hoofdgebouw VU, 1e verdieping, e-vleugel.

Aanmelden vóór 19 januari via onderstaand formulier. Teksten ter voorbereiding worden in de week voorafgaand aan de Barthianum naar alle deelnemers gestuurd.


Hoe moet er worden gepreekt in tijden, waarin de noodtoestand geldt?

Toen het Derde Rijk uitbrak, was Barth hoogleraar dogmatiek in Bonn. Hij nam waar hoe zijn collega-hoogleraar in de Praktische Theologie zich aansluit bij de nazistische ‘Deutsche Christen’, en besloot op eigen initiatief een werkgezelschap voor preekvoorbereiding aan te bieden. Angela Dienhart Hancock, spreekster op de komende Barth Tagung, beschreef deze activiteit onder de spannende titel Emergency Homiletic. Nauwkeurig legt zij de door Barth besproken stof naast het tijdsgebeuren, bijna van dag tot dag. Op dit Barthianum krijgen we daarvan al vast het een en ander mee, maar de nadruk ligt nu op de gezamenlijke lezing van Barths systematische beschouwingen over de kerkelijke verkondiging, die hij op zijn colleges uit 1931 had gepresenteerd.


Programma

09.45 u Verzameling in ontmoetingsruimte PThU

10.00 u Werkgroepzaal 5/6 (+ werkgroepzaal 4)

- Opening (Lukas 4:14-30 en 1 Korinthe 1:18-25)

- Korte inleiding: Barth en Miskotte over de prediking in de jaren dertig

- Kennismaking; Groepsindeling

10.30 u Gezamenlijke lezing:

- K. Barth, ‚Ansprache in der homiletische Übungen am 30. Mai 1933 in: M. Beintker e.a. (Hrsg.), K. Barth, Vorträge und kleinere Arbeiten 1930-1933, Zürich 2013, (260)262-264 (vgl. het boek van Hancock, 275-280)

- Barth’s definitie van de preek in zijn college van 13 december 1932 (K. Barth, Homiletik, , 30 en Hancock, 211).

11.00 u Koffie

11.15 u Lezing in de Duitstalige groep:

- K. Barth, ‚Predigt Luk. 6,36-42’ am 9. Juli 1933, in: H. Finze (Hrsg). K. Barth, Predigten 1921-1935, Zürich 1998, 287-295 (siehe Hancock 308-310)

Lezing in Nederlandstalige groep:

-K.H. Miskotte, Het waagstuk der prediking (1941), in: Om het levende Woord (1948): ‘De missie’, 221-227

12.15 u Lunch in ontmoetingsruimte (deelnemers worden geacht zelf lunch mee te nemen)

13.00 u - Informatie over de ‘Barth Tagung’ 6-8 maart in De Glind, Zeitschrift für dialektische Theologie, Barth.nl en In de Waagschaal (plenair)

- Lezing tweede fragment (in groepen):

K. Barth, Die kirchliche Dogmatik I/1, Zürich 1932, § 3.1, ‚Rede von Gott und kirchliche Verkündigung‘, 47-72 (voor de Nederlandse groep in vertaling beschikbaar)

14.30 u Thee

14.15 u Vervolg lezing fragment KD I/1 (in groepen)

16.00 u Evaluatieve opmerkingen (plenair)

16.15 u Afsluiting