Home/actueel/PThU agenda/Conferentie: Power of Parables. Narrating Religion in Late Antiquity.
24 juni 2019

Conferentie: Power of Parables. Narrating Religion in Late Antiquity.

Kunnen in vroeg-christelijke en vroeg-rabbijnse parabels oorzaken worden gevonden van het uiteengroeien van het Jodendom en het Christendom in de eerste en tweede eeuw na Chr.?

In het NWO-project Parables and the Parting of the Ways hebben onderzoekers de afgelopen jaren parabels uit het vroege Christendom en vroegrabbijns Jodendom verzameld, vertaald en vergeleken om meer inzicht te verwerven in de uiteindelijke formatie en opsplitsing van beide godsdiensten.

Ter afsluiting van het parabelproject wordt een internationale conferentie georganiseerd: Power of Parables. Narrating Religion in Late Antiquity. Tijdens de conferentie gaan onderzoekers met elkaar in gesprek over het karakter en functioneren van parabels. Daarnaast presenteren de projectleden de resultaten van hun onderzoek. Met keynote lectures van Catherine Hezser,Tal Ilan en Ruben Zimmermann. Vanuit de PThU zijn prof.dr. Annette Merz en dr. Lieve Teugels bij het project betrokken.

Boekpresentatie

dr. Lieve Teugels zal tijdens de conferentie haar boek The Meshalim in the Mekhiltot presenteren. Lees meer over deze presentatie.

Publiekslezing 

De publiekslezing Doublespeak of the Rabbis: Folk Narrative Poetics of Late Antique Parables and Fables door Galit Hasan-Rokem (Hebrew University) vindt plaats op maandag 24 juni, 19:30-21:00, Kanunnikenzaal (Academiegebouw Utrecht).

Meer informatie

Meer informatie over deze confertentie is te vinden op https://www.parabelproject.nl/CONFERENCE