Home/actueel/PThU agenda/Boekpresentatie The Meshalim in the Mekhiltot
24 juni 2019

Boekpresentatie The Meshalim in the Mekhiltot

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de vroeg-joodse en vroeg-christelijke parabels? En wat zegt dit over het uiteengaan van jodendom en christendom in de eerste eeuwen van onze tijdrekening. Lieve Teugels, UD Jodendom en Hebreeuws aan de PThU, onderzocht verschillende rabbijnse parabels uit de Mechiltot, de tannaïtische zuster-Midrasjiem en het boek Exodus.

Kritische uitgave

Het boek The Meshalim in the Mekhiltot. An Annotated Edition and Translation of the Parables in Mekhilta de Rabbi Yishmael and Mekhilta de Rabbi Shimon bar Yochai is een van de resultaten van het door het NWO gesubsidieerde project Parables and the Partings of the Ways onder leiding van Eric Ottenheijm (Universiteit Utrecht), Marcel Poorthuis (Tilburg University) en Annette Merz (PThU). Het is een kritische synoptische editie (manuscripten, fragmenten, eerste drukken) van verschillende rabbijnse parabels uit de Mechiltot. De tekstgetuigen zijn overzichtelijk naast elkaar in kolommen afgedrukt zodat overeenkomsten en verschillen gemakkelijk zichtbaar en raadpleegbaar zijn. Van iedere parabel is een moderne vertaling naar het Engels opgenomen. Daarnaast zijn alle parabels voorzien van inhoudelijke, historische en literaire commentaren.  


Presentatie

De boekpresentatie zal worden ingeleid door prof. dr. Annette Merz (PThU). Daarnaast zullen Tamar Kadari (Schechter Institute Jerusalem) en Matthijs den Dulk (Radboud University) reageren op de publicatie. Met speciale dank voor Esther van Eennennaam, die ondersteuning heeft geboden bij de totstandkoming van de teksteditie. De boekpresentatie wordt afgesloten met een receptie en kosher buffet.

Praktische informatie

Tijd: 17.30 - 18.00 uur, aansluitend buffet
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Wilt u de boekpresentatie bijwonen, dan graag vooraf aanmelden via parabelproject@uu.nl (o.v.v. boekpresentatie).