Home/actueel/PThU agenda/Promotie Gerard van Zanden
12 juni 2019

Promotie Gerard van Zanden

Woensdag 12 juni om 15:45 verdedigt G. van Zanden zijn proefschrift Bij het begin beginnen. Het Bijbels-theologische project van Frans Breukelman. De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Over het proefschrift

Frans Breukelman (1916-1993) geldt als de meest omstreden theoloog uit de recente Nederlandse theologiegeschiedenis. Sommigen zagen in hem de redder van de christelijke theologie in tijden van secularisatie en kerkelijk verval – zijn exegetische werk geldt als dé inspiratiebron voor de Amsterdamse School – anderen deden zijn optreden af als cabaretesk en onwetenschappelijk.

Nu, meer dan vijfentwintig jaar na zijn overlijden, duurt de controverse rondom zijn persoon en werk nog altijd voort. Hoe kan dat? Wie was Breukelman? Wat wilde hij bereiken met zijn Bijbels-theologische project, waarin exegese en dogmatiek zo nauw met elkaar verbonden worden? Wat waren zijn voornaamste drijfveren? En: wat is zijn theologie waard in het licht van de scherpe kritiek die hij over zich heen heeft gekregen?

In deze studie worden deze vragen gesteld en beantwoord. Niet in de veronderstelling dat nu het laatste over Breukelman is gezegd, maar om een eerste aanzet te geven tot nader gesprek. In de hedendaagse kerk en theologie blijkt Breukelman nog altijd een stem te hebben die het beluisteren waard is.

Over de promovendus

G. (Gerard) van Zanden (1986) studeerde theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit en is als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk op Urk.