Home/actueel/PThU agenda/Studiemiddag en boekpresentatie: Geloven in geweld
5 maart 2020

Studiemiddag en boekpresentatie: Geloven in geweld

Draagt religie bij aan geweld, met haar aanspraken op waarheid en eenheid? Of belichaamt religie juist het verzet tegen maatschappelijk en politiek geweld, in naam van compassie en rechtvaardigheid? In de bijdragen van de bundel Geloven in geweld? Interreligieuze beschouwingen over religie en geweld buigen kenners van Jodendom, christendom, en islam zich over deze vragen, zonder te vervallen in religiestress of apologie. Religie kán mensen inspireren tot radicale geweldloosheid, maar kan ook brandstof aanleveren in bestaande conflicthaarden. Afzien van religie is geen optie: ook de Verlichting kent haar problemen. De studies bieden nieuwe aanknopingspunten om in gesprek te gaan over bronnen van geweld in religie én moderniteit.

Programma van het symposium

Drie gerenommeerde deskundigen zullen reageren op citaten uit het boek, die de essentie van de essays weergeven. Er is ook gelegenheid voor vragen en reacties van het publiek.

  • Jean-Pierre Wils, hoogleraar Praktische filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
  • Gé Speelman, universitair docent Religious Studies aan de PThU te Amsterdam.
  • Machteld Allan, Arabist, historicus en universitair docent rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De middag staat onder de gespreksleiding van Lieve Teugels, universitair docent Semitica en Judaica PthU te Amsterdam en lid van Sja’ar.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Ojec en de PKN. 


Praktische informatie

Datum: donderdag 5 maart 2020
Tijd: 15.00 - 17.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur
Locatie: PThU-zaal, PThU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Deelname is gratis, vanwege de catering vragen wij u om u van tevoren aan te melden.
Het boek is deze middag verkrijgbaar voor € 20,50.